Utskrift från malmo.yimby.se
....

GP debatt: Utred Heden på nytt

  Repliken följer i sin helhet.  

Utred Heden på nytt

Gunnar Werner skriver i GP (9/9) att en spårvägsdragning över Heden riskerar att leda till att Heden “skräpas ned” med bebyggelse. Efter många turer instämmer vi i Werners frustration över det avbrutna detaljplanearbetet. Senast antog byggnadsnämnden den 15 december 2015 ett inriktningsbeslut där 30% av Heden bebyggs, utan att aktivitetsytorna minskar.

En rivningstomt

Yimby instämmer i Werners önskan att avsluta alla provisorier på Heden. Idag är det en skräpig plats som upptar nästan 12 hektar. När man ser på hur ytan används är det en mindre del som är bollplaner och ytor för rekreation. Den största delen består av allt möjligt annat som hotell, förskolepaviljonger och P-platser. Vi är många som engagerat oss för Hedens framtid. Detta är en del av staden som kan förvandlas till ett attraktivt vardagsrum för alla göteborgare. Omkring Heden finns ett regelbundet, finmaskigt nät av gator som är naturligt och lättorienterat, med tydliga stråk. Men vid Heden tar allting slut. En rivningstomt. En baksida mitt i staden. Yimby har lanserat ”Nya Heden” med kvartersstad norr om Vasagatans förlängning medan den södra ytan reserveras för evenemang och aktiviteter. Stråket mellan Vasagatan och Bohusgatan blir då ett starkt och tryggt stråk samtidigt som aktivitetsytan blir större än idag.

Spårväg skapar mervärde

Förslaget möjliggör en riktig stadsgata över Heden för alla trafikslag. Det gäller även spårvagn, som därmed skulle få en ny länk till Skånegatan. Werners främsta argument mot denna spårvägsdragning tycks vara att "dammluckorna öppnas för en ohejdad exploatering", inte att dragningen i sig skulle vara dålig. Denna hållning är orimlig eftersom den leder till att ingen förändring är möjlig ty den kan drivas för långt. Vi anser att det enda rimliga är att identifiera ett önskvärt tillstånd och sträva mot detta - och här ser vi att en spårvägen skapar mervärden. Därför välkomnar vi den utredning av spårväg över Heden som nu, tack vare ett yrkande av V och MP i byggnadsnämnden (27/8), blivit aktuellt i samband med utredningen av spårväg längs södra delen av Heden på Engelbrektsgatan. Vi är övertygande om framtidens Heden har plats både för fotboll, spårväg och bostäder. För fotboll spelas redan idag på t.ex. Sälöfjordsplan och Majvallen som ligger alldeles invid både spårväg och bostäder. Samordnare Yimby Göteborg: Pär Johansson, Alvar Palm, Jesper Hallén, Olof Antonson [infobox]Debattartikeln diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.[/infobox]

Ditt namn:   Din e-postadress: 


Fyll i namn och epost-adresser till upp till 5 personer:

Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 

Meddelande:


FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

Vad händer med Rambergsparken
6 December 2016 20:47 av Dick Olofsson-Skugge