Utskrift från malmo.yimby.se
....

Vad är social hållbarhet?

Fredrik Rosenhall, arkitekt och sociolog på inobi, kommer att i fyra inlägg att diskutera det paradigmskifte inom stadsbyggandet som kan skönjas. Den första delen "På väg in i ett nytt planeringsparadigm" handlar om att vi är på väg att omdefiniera grunden för stadsbyggandet. Från försiktighet till offensiv expansion. De följande tre essäerna "Stråken som skapar staden", "Byggnader längs stråk" och "Vad är social hållbarhet?" handlar om vilka möjligheter och risker paradigmskiftet för med sig. Vilka mål vi måste sätta för det nya täta byggandet? Vilka strukturer som påverkar och vilka konkreta strategier vi måste arbeta efter? Den fjärde och sista delen om social hållbarhet följer.


» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Stadens fördelar - Social Hållbarhet (5) Uppskattning

Sara Granér
Illustration: Sara Granér

I jämförelsen hur boendemiljöer, och då främst den täta kosmopolitiska staden, svarar mot våra mänskliga behov har vi i några blogginlägg klättrat upp för Malsows behovspyramid till behovet av uppskattning. Malmöarkitekten Jon Cederberg fortsätter att skriva om social hållbarhet i staden.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Stadens fördelar - Social Hållbarhet (4) Kärlek/ Tillhörighet

The only gay in the village från Little Brittain.

Karaktären Duffyd är The Only Gay In the Village i komediserien Little Brittain. En parodi på identitetssökande i ett litet samhälle. Längtan efter kärlek och tillhörighet kan straffa sig när man vill vara för unik. Städer ses ofta som mer toleranta än byar och små kommuner. Richard Florida pratar t e x om Gay-index som tecken på mer kreativa och tillåtande städer. Malmöarkitekten Jon Cederberg fortsätter att skriva om indikatorer på social hållbarhet uppför Maslows behovspyramid.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Stadens fördelar - Social Hållbarhet (3) Säkerhet

BehovspyramidenMalmöarkitekten Jon Cederberg skriver om social hållbarhet utifrån hur väl staden lyckas tillfredsställa grundläggande mänskliga behov. Dessa behov listade ju Maslow så tacksamt att det är synd att inte bara föja hans struktur. Denna del handlar om det mänskliga behovet av säkerthet.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Stadens fördelar - Social Hållbarhet (2) Kroppsliga Behov

Saluhallen i Malmös Centralstation

Malmös Centralstations saluhall erbjuder förbipasserande resenärer allt från ostron till dumplings.

I den första bloggen om social hållbarhet antydde jag att man kan använda parametrarna i Maslows behovspyramid som checklista för vilka kvaliteter olika städer och stadsdelar kan erbjuda. Förutsättningarna skiftar såklart från plats till plats men jag tänkte beröra de generella beröringpunkerna mellan dessa behov och resultatet av den fysiska planeringen.

Jon Cederberg

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Stadens fördelar - Social Hållbarhet (1)

Backakarnevalen, Kirseberg
Backakarnevalen i Malmöstadsdelen Kirseberg som har en positiv bykänsla. (Foto: Jon Cederberg - YIMBY)

It takes a village to raise a child. It takes a suburb to break it down.
Malmöarkitekten Jon Cederberg går igenom stadens fördelar.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget
FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg