Utskrift från malmo.yimby.se
....

Cities in Evolution: Kursavsnitt 1

Vad var det för en bok som Patrick Geddes skrev för hundra år sedan? Förordet ger många ledtrådar, utan att avslöja allt som ska komma. Visst känns flera av frågorna igen, även om omständigheterna var annorlunda för hundra år sedan. Vi läser till denna gång Geddes förord.

 

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Cities in Evolution: Allmän info om cirkeln

Studiecirkeln om Patrick Geddes bok Cities in Evolution är uppdelad i fem avsnitt samt en avslutande diskussion. Cirkeln genomförs via YIMBY Malmös hemsida där diskussionen förs. Om intresse finns kan vi också träffas "i verkliga livet", någonstans i Malmö.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Cities in Evolution- vill ni vara med?


År 1915 publicerade den skotske urbanforskaren och stadsplaneraren (han hade f ö flera strängar på sin lyra!) boken Cities in Evolution. I den tar han upp de stora omvälvningar som skedde i västvärldens stadsbyggande kring förra sekelskiftet och som tog uttryck i vad Geddes kallade konurbationer. Geddes text känns påfallande aktuell och tar bl a upp frågor om människors medverkan i stadbyggandet, kunskapsunderlaget, planeringens fragmentisering osv. Jag vill göra Cities in Evolution till ämne för en studiecirkel, där vi tillsammans läser och diskuterar boken.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget
FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

Spamanvändare?
26 November 09:55 av Anders Gardebring
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan