Utskrift från malmo.yimby.se
....

Stadens Fördelar - Orienterbarhet

Lugna gatans tvärgata Lugna gatan.
Malmöarkitekten Jon Cederberg går igenom stadens fördelar. Denna vecka orienterbarheten. Lugna gatan är namnet på fyra gator medan andra gator har flera namn.

Orienterbarhet är viktigt för en socialt hållbar stad, inte bara för handikappade, barn, fulla och turister. Alla vinner på att de kan hitta i staden. En dålig adress kan betyda att leveranser kommer fel och i värsta fall att polis, ambulans eller brandkår inte hittar rätt i samband med utryckning. Jag som har lätt för att hitta i städer slås av hur många vanliga människor som verkligen går vilse bara de går runt ett kvarter i en ny stad, eller t o m sin egen. Just därför behöver logiken vara så enkel som möjligt. Arkitekter, stadsplanerare och lantmätare i en stad måste spara på kreativiteten till där den behövs bättre och koncentrera sig på att upprätthålla ett tydligt system. Brist på ett system är inte ett system. All gatumark i ett område kan inte ha samma namn och samma gata bör inte ha olika namn om man förväntar sig att folk ska hitta i staden. (Foto: Jon Cederberg - YIMBY)

» Klicka här för att läsa resten av inlägget
FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan