Utskrift från malmo.yimby.se
....

Djur och växter i staden

Profilbild
Johannes Lilleberg
433 Inlägg
Ort: Stockholm (Hägersten), Gick med: Januari 2008
Se gärna på denna dokumentär. I programmet berättar man om skillnaden mellan staden och naturen... eller rättare sagt att det inte är en större skillnad mellan stad och tallskog än skillnaden mellan exempelvis tallskog och lövskog. Dokumentären ställer många finurliga frågor som är mycket intressanta!
Kalle .
47 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Januari 2009
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Hmmm. Jag tror faktiskt att jag, utan att ha blivit tillfrågad, hamnade på bild i detta program (24:50)... Talandes i mobil i väntan på pendeltåg

Annars trevligt program, men det är lite motsägelsefullt. I början talas det om arter som klarar sig bra på stadens villkor och därför slipper konkurrens. Sedan kommer man in på pratet om sammanhängande grönstrukturer och ekologiska spridningskorridorer. Men finns det inte en risk att dessa arter hotas om man hackar sönder staden med ekologiska spridningskorridorer och släpper in andra konkurrerande arter?
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Tack för tipset! Mycket intressant program med många kloka iakttagelser men också, som Niklas skriver, en sorts blind fläck. Det är liksom å ena sidan "vi fåniga människor tror att vi kan kontrollera naturen men naturen klarar sig på egen hand" men samtidigt å andra sidan "och därför måste vi vara jätteförsiktiga, för minsta lilla grej vi gör kan störa den jättesköra ekologiska balansen".
__________________
A house is not only a machine for living in
Profilbild
Theodor Adolfsson
277 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Januari 2008
Man bör i diskussionen hålla i tankarna att det nästan inte finns någon natur i betydelsen av människan orörda områden. Det vi kallar natur är kontrollerade produktionsområden som dock turligt nog inte tar skada av att människor går i dem. Någon fundemental skillnad mellan så kallad natur och så kallad stad går inte att upprätthålla, vilket måhända är lite av poängen med filmen. Jag ska se den när jag får tillgång till en bättre dator. Därmed inte sagt att de både områdena skulle vara lika värdefulla ur ekologisk synvinkel.
Senast ändrad 12 augusti 2009 22:57

Djur och växter i staden

FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

Spamanvändare?
26 November 09:55 av Anders Gardebring
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan