Utskrift från malmo.yimby.se
....

Hjälp mig skriva att-sats!

Profilbild
Harald Enoksson
104 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: November 2011
bla bla tät funktionsblandad kvartersstad bla bla urbanisering bla gaturum bla klimat bla stråk et etc

Med anledning av ovanstående yrkar vi på

- att partiet verkar för [...]

Ändra nån lag? Subvention? Skatt? Eller mest formulera en intention?
Johannes Westlund
626 Inlägg
Ort: 2, Gick med: Juli 2012
Svaret beror helt på vad det är man vill åstadkomma. Om man från ruta ett ska börja med att lobba en urbanistisk politik så är väl visionsplanet lämpligt att röra sig på. Detta får sedan över tid konkretiseras med ytterligare att-satser. En början kan vara:

"Därför yrkar vi att...

...partiet aktivt verkar för hållbar stadsbyggnad utifrån UN-Habitats principer om: befolkningstäthet, social blandning, funktionsblandning och trafikintegrerade, finmaskiga gatunät."

Sen får man ju konkretisera det där vidare tills man får en lagom avvägning mellan frihet och styrning för företrädarna som ska göra verklighet av de vackra orden.
Profilbild
Harald Enoksson
104 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: November 2011
Intressant! Finns det nån länk till dom UN-Habitat-principerna?
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008

Hjälp mig skriva att-sats!

FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan