Utskrift från malmo.yimby.se
....

 > Infrastruktur
 > Övrigt

Streetmix, ett verktyg för att visualisera gatrummet

Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012
Erik Saler
162 Inlägg
Ort: Stockholm (Södermalm), Gick med: Juni 2011
Väldigt lättanvänt, faktiskt. Får en att tänka om och tänka till om hur gaturummet ser ut idag. Lite synd kanske att gatubredderna bara var 3. Men ändå. Går lätt att upskatta vad man kan göra med en gata. på det sättet.
Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012
Erik Saler
162 Inlägg
Ort: Stockholm (Södermalm), Gick med: Juni 2011
Upptäckte även att det gick att ändra bredden på gatan till valfri storlek.

Nu vill jag bara ha 3d med gathörn också. .... gratis e väldigt gott och mycket vill ha mer.
Kristoffer M
106 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2014
Ja, och därmed möjligheten att utnyttja samma bredd till olika funktioner (som träd, bänkar, hållplatser och dylikt).

 > Infrastruktur
 > Övrigt
Streetmix, ett verktyg för att visualisera gatrummet

FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

Vad händer med Rambergsparken
6 December 2016 20:47 av Dick Olofsson-Skugge