Utskrift från malmo.yimby.se
....

Stockholms byggnadskultur Hur garanterar vi god kvalitet i arkitektur, planering och byggande?

Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
Kanske intresserar en del, roligt urval personer. Skulle gärna gå själv men är upptagen.

http://www.samfundetsterik.se/wp-content/uploads/..
Senast ändrad 17 mars 2014 17:06
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Punkten kl 15.30 står för allt som Yimby avskyr. "Landskapsurbanism" utgår från att utglesningen är oundviklig och det gäller att göra det bästa av den. Se http:​/​/​en.​wikipedia.​org/​wiki/​Landscape_​urbanism.​ En kritik finns på http:​/​/​www.​amazon.​com/​Landscape-​Urbanism-​its-​Disconten.​.​
Riktningen är fylld av postmodernistiskt nonsens vilket kan beskådas på http:​/​/​www.​ruderal.​com/​bullshit/​bullshit.​htm

Själv är jag utomlands då, men nån annan kanske är intresserad av att gå dit och klä av?

Stockholms byggnadskultur Hur garanterar vi god kvalitet i arkitektur, planering och byggande?

FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan