Utskrift från malmo.yimby.se
....

 > Infrastruktur

Hisingsleden nya E45 från Angeredsbron

Profilbild
Erik Funck
308 Inlägg
Ort: Göteborg (Majorna), Gick med: April 2012
E45 sträcker sig från Karesuando vid finska gränsen till Gela på Sicilien. Genom Göteborg går den öster om älven parallellt med E6 och sedan som Mårten Krakow och Oscarsleden fram till Stenafärjan vid Masthuggskajen vidare till Danmark och kontinenten.

Vägens status som riksintresse gör det svårt för politiker i Göteborg, även om de så velat, att begränsa dess hastighet eller kapacitet genom exempelvis en boulevardisering. Något som hade kunnat minska ledens barriäreffekt och tillföra en mängd andra stadskvalitéer.
Stenas VD har sagt att en flytt av Danmarksterminalen till tysklandsterminalen (som har ca 40 år kvar på sitt kontrakt) vid Majnabbe är omöjlig, enda alternativet ses som Skandiahamnen. Det ratar han dock med motiveringen att området saknar kollektivtrafik.Så. Inspirerad av nyheten om utbyggd Hisingsled föreslår jag följande:
Låt E45 vika av vid Angeredsbron. Ge e45 en ny smidigare koppling upp till bron och om det anses nödvändigt en extra bro (Det planerades tvillingbroar från början). Fyrfiligt och planskilt hela Hisingsleden fram till ÄB-bron. Flytta Danmarksterminalen till Skandiahamnen. Knyt hamnen med kollektivtrafiken med pendeltåg och/eller spårvagn/stadsbana, älvsnabb. Döp om till E45. Minska kapacitet och hastighet / boulevardisera mellan Gullbergsmotet och ÄB-brons södra fäste. Detsamma med Lundbyleden.
Fira staden.
Senast ändrad 5 mars 2013 21:06

 > Infrastruktur
Hisingsleden nya E45 från Angeredsbron

FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan