Utskrift från malmo.yimby.se
....

 > Infrastruktur

Flytta ut terminalerna! Veckans Yimbyaste avhandling? Rädda Gullbergsvass? Förstöra chansen till rostiga miljöer centralt?

Profilbild
Johannes Hulter
1635 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Januari 2008
Å andra sidan får man ju nya rostiga miljöer längre ut. Det vore ju orättvist om bara innerstadsbor skulle få tillgång till rostiga miljöer, eller hur?
__________________
A house is not only a machine for living in
Profilbild
John Henriksson
36 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: September 2009
Klart de måste fördelas lika över inner- och ytterstad. Gullbergsvass är nästan en överdos;) Skall man tro fiktionens Baltimore är öde bangårdar trevliga, medans öde bostadsområden är riktigt läskiga.

Förlåt det lite oakademiska att bara köpa ett pressmeddelande rakt av. Skulle länkat http://publications.lib.chalmers.se/records/fullt.."Godstågsterminaler ligger oftast centralt i städerna. Om vi ska uppnå ett hållbart transportsystem, där det mesta godset fraktas med tåg i stället för lastbil, måste terminalerna flyttas till städernas utkanter. Det har Sönke Behrends kommit fram till i sin doktorsavhandling, där han har undersökt hur urbana och långväga frakter påverkar varandra."

 > Infrastruktur
Flytta ut terminalerna! Veckans Yimbyaste avhandling? Rädda Gullbergsvass? Förstöra chansen till rostiga miljöer centralt?

FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...