Utskrift från malmo.yimby.se
....

 > Allmänt

Funktionsindelning av stadsplaner är hinder för blandstad

Profilbild
Krister Malmqvist
228 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Vissa områden betecknas som industrimark, andra som bostadsmark eller plats för handel.
Denna indelning hindrar ju uppkomst av blandstad som Yimby efterfrågar. Det finns många omräden som Sisjön, Gårda, Marieholm, Ringön, Gullbergsvass, söder om Liseberg som är betecknade område för handel och industri. Detta förhindrar effektivt att relativt centrala områden med rivningsfärdig bebyggelse omvandlas till blandstad. Denna funktionsindelning är en relikt från den s.k. ABC-staden vars idé föddes på 1950-talet.

Efterfrågar synpunkter från Yimbys "experter".
Profilbild
Krister Malmqvist
228 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Februari 2010
Bilden från Esperantoplatsen med Värmeverket i bakgrunden samt en skymt av älven visar att det är idiotiskt att ha området närmast älven som Industrimark!jpg
http://s.yimby.se/gbg/262/c9582090-e55d-11e0-9d5d-30f3352c3fb6.

 > Allmänt
Funktionsindelning av stadsplaner är hinder för blandstad

FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg