Utskrift från malmo.yimby.se
....

 > Allmänt
 > Småhus

Amerikanskt perspektiv på svensk småhusindustri, Sweden - land of modern, land of prefab

Profilbild
Daniel Andersson
543 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Mars 2009
Råkade på en blogg av en amerikansk arkitekt om småhus med samtida design där ett flertal inlägg behandlar svensk småhustillverkning, som man imponeras mycket av, dels pga av det större intresset för modern design (läs nyfunkis den som vill) här, dels för den mer utvecklade prefabproduktionen här.
Uppenbarligen är svensk småhustillverkning effektiv; skulle det gå att utnyttja detta bättre även inom byggandet inne i staden?
Mikael Andersson
200 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: April 2009
@Daniel Anderrson, ja´ Du.

Är inte byggindustrin en av de mest konservativa branscher som finns!

Ta NCC:s test av helt prefabricerade flerfamiljshus i Hallstahammar.
Denna idé var igång under mindre än 1 år!
Skanska hade ett liknande projekt igång, har för mig att även det lades ner.

De enda byggföretag som verkligen vågar tänka nytt är mindre företag.
Något som Boverket har kommit fram till, nu är ju inte Boverket heller något verk som vågar tänka särskilt mycket i nya banor.

Då jag har haft (och alltjämt har) problem med lyhörda lägenheter så har jag för mer än 10-år sedan varit i kontakt med Boverkets så kallade bullerexpert.
Som sade på fullt allvar till mig:"Jag tror inte det är gångbart att ändra byggnormerna så att ingen störs av sina grannar då är det bättre att folk lär sig att ta hänsyn till varandra".Så argumenterade HAN i telefon med mig.

Det var före SOU 1993:65 Handlingsplan mot buller som utreddes av prof.Tor Kihlman på Teknisk Akustik på Chalmers.
Vars förslag till ny minimikrav för nybyggnation av flerfamiljshus i Ljudklass C resulterade i en proposition 1996 som beslutades om att bli ny minimkrav från Boverket från och med 1 Januari 1999.
Fast Ljudklass C är ett lågt krav på förbättrad absorbering av låga ljudfrekvenser där frekvenser strax under 50Hz är som mest störande för det stora flertalet människor.
JM Bygg, bygger som ett exempel alla sin bostadsrättsfastigheter enligt Ljudklass B (något som de tyvärr ej använder i sin marknadsföring)då Ljudklass B är 50% bättre i ljudabsorbering mellan lägenheter än Boverkets minimikrav Ljudklass C.
Ljudklass A-hus har främst hitintills endast byggts som Experimenthus.
Riksbyggen har byggt ett Ljudklass A-hus i Sannegårdshamnen (som enda exempel i Göteborg) där Naturvårdsverkets ackrediterade Ingenjörsbyrån inom ljud Ingenjörsbyrån Ingemanson anlitades av Riksbyggen inför bygget i Sannegårdshamnen.Detta Ljudklass A-hus ligger som första hus till höger (om man kommer med Älvsnabben in mot dess brygga från Lindholmen sett i Sannegårdshamnen).

När det gäller prefabricerade småhus av god kvalité så finns det faktiskt inhemska intressen i dagens USA som vill ha till Greenhouse Buildings.
http://www.greenhomeguide.org/

 > Allmänt
 > Småhus
Amerikanskt perspektiv på svensk småhusindustri, Sweden - land of modern, land of prefab

FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

Spamanvändare?
26 November 09:55 av Anders Gardebring
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan