Utskrift från malmo.yimby.se
....

 > Allmänt
 > Uppsala

Ränteavdraget

Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Det pågår en diskussion i UNT kring huruvida ränteavdraget påverkar bostadsmarknaden eller ej. Mats Åkerblom menar på att hushållen bara drar av upp till 30% av räntan medan (hyres)företagen drar av hela räntan i rörelsen, och att hyresrätter därmed gynnas mer av ränteavdraget än bostadsrätter. För det första anser jag att han har fel, men eftersom det kan vara ett väl laddat ämne utanför YIMBY:s ramar så dyker det upp här som en diskussionstråd.

Ränteavdraget ligger på 30% för räntekostnader upp till 100 000 kr och däröver på 21% (jämför kapitalskatten om 30%). Det betyder att hushållen får göra avdrag på skatten, som i övrigt baseras på inkomst. Hyresföretagen vinstbeskattas, vilket betyder att alla kostnader bakas in i rörelsen, eftersom de är en del av själva näringen. Men räntekostnaderna finns fortfarande där, vilket gör att företaget måste ta ut en hyra som är tillräckligt hög för att täcka driftkostnader, amorteringar och räntor. Ett hushåll betalar också drift, amorteringar och räntor för sitt boende, men också för mat kläder o.s.v.. Skillnaden är att bostadsrättsinnehavare (som förutsätts låna till sin bostad) får dra av 30% av räntekostnaden, medan de som hyr sin bostad måste betala hela räntan via hyresföretaget. Avdrag eller ej, men de som hyr får inte del av det ränteavdrag som bostadsrättsinnehavare har rätt till.

Ponera en bostad värd 1 miljon, 100% belånad. Ponera också en avskrivningstakt på 40 år (2,5% per år) samt en låneränta på 5% (mer realistiskt än dagens ränta). Utöver driftskostnader kostar alltså bostaden 7,5% av sitt värde varje år. Är det en hyresrätt förs hela kostnaden över till hyresgästen som formellt sätt betalar "Hyra" som inte är avdragsgillt på något sätt. Är det däremot en bostadsrätt så har ägaren rätt att göra avdrag på 30% av räntekostnaden, som då blir 3,5% av bostadens värde. Då blir årskostnaden totalt sett 6% av bostadens värde. Som synes vinner man på att bo i bostadsrätt, och detta får två huvudsakliga följder:

1. Det blir lönsamt att ombilda hyresrätterna till bostadsrätter och därmed sänka sina kostnader med 20% enligt exemplet. Denna tendens gör att hyresrätterna blir färre och bostadsrätterna blir fler, ceteris paribus.

2. Priserna på bostadsrätter stiger i förhållande till hyresrätterna med 25% enligt exemplet. Det blir alltså mer lönsamt att producera bostadsrätter än hyresrätter.

Sammantaget gör ränteavdraget att det blir fler bostadsrätter och färre hyresrätter. Man kan möta det med sänkt fastighetsskatt för hyresrätter eller subventioner av hyresrättsbyggande, men det finns fortfarande samma tendenser till att öka antalet bostadsrätter och minska antalet hyresrätter. När man pratar om att förbättra villkoren för hyresrätterna kanske man först ska ta bort förmånerna för bostadsrätterna, med andra ord sänka ränteavdraget.
Profilbild
Alexander Åkerman
229 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Februari 2010
Jag är lite förvirrad av beräkningarna. Blir verkligen den årliga kostnaden för bostaden 7.5 % av dess värde? I så fall går ju 2/3 av de pengarna (50 000 i fallet med miljonbostaden) till att betala räntan och endast en tredjedel (25 000) till att betala miljonen... det blir ju en riktig ockerränta. SMS lån? Blir inte årskostnaden för lånen 1 000 000 • 0,025 • 1,05 ?
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Räntan tas ut som en avgift på det lånade beloppet. Har man en årsränta på 5% så blir det 5% av hela lånet. Men eftersom man amorterar så krymper lånet hela tiden och därmed också räntan. Amorteringen ligger på ett fast belopp (i exemplet på 25 000), medan räntan är en procentsats av lånet. När hälften av lånet (500 000) är betalt efter 20 år blir räntan 500 000 * 0,05 = 25 000 per år, alltså hälften mot vad det var från början. Totalt kommer lånet på 1 miljon att kosta 1 miljon i räntor i exemplet. Ocker, kan tyckas, men 5% är en relativt låg ränta i historiska sammanhang. Det kostar väldigt mycket att låna.

Idag ligger många bolåneräntor på runt 2%. Det blir en årskostnad på 4,5% av bostadens värde per år. Då blir den totala räntekostnaden bara 400 000 kronor på 40 år. I början på 80-talet låg dock räntorna på runt 15%. Å andra sidan var bostadspriserna mycket lägre då så det var lättare att köpa en bostad med egna sparmedel.

 > Allmänt
 > Uppsala
Ränteavdraget

FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

ufu82646
14 Oktober 04:12 av Ufu82646 Ufu82646
independent escorts
13 Oktober 09:29 av Worldescortshub Worldescortshub
Spamanvändare?
4 Oktober 23:00 av Tore Kullgren
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan