Utskrift från malmo.yimby.se
....

Stadens fördelar - Lä

 
Vind och bebyggelse

Illustration från Öresundsregionen i ögonhöjd , Gehl Architects, Region Skåne, 2010
"Gles bebyggelse och hus som sticker upp över de övriga generar vindturbulens och kastvindar på
marknivå och skapar därmed ett sämre mikroklimat."

Malmö är ett blåshål och det märks tydligare i de öppna glesa delarna än i den täta kvartersstaden där man får lä från vinden. Likt bilden ovan är det lätt att märka att den tätare bebyggelsen ger lä.

Det kan finnas en anledning till varför Skånska gårdar traditionellt sett är kringbyggda till skillnad från gårdarna i övriga Sverige. Förutom att Skåne tillhör en korsvirkeskultur som sträcker sig från Baltikum, Polen, Tyskland, Danmark, Nederländerna och Frankrike till Storbritannien, så har man innåt landet inte samma starka vindar som här. Uppåt landet är gårdar traditionellt inte kringbyggda utan består av enskilda stugor. Här finns däremot et större behov av lä.

Den starka vinden vi utsätts för dagligen i Malmö motiverar slutna kvarter samt smala och vinklade gator. Gles bybyggelse gör inte mycket för att hindra vinden och solitära höghus kan t o m förvärra den på marknivå. Tät bebyggelse kan däremot blockera luftströmmar och av olika täta bebyggelser är de som inte har helt raka gator.

Rutnät och medeltida gatunät

Illustration ur boken Träd i urbana landskap, Henrik Sjöman, Johan Slagstedt, 2015

CFD-bild

Illustration: Kjeller Vindteknikk

På CFD-bilder (Flödesdynamiska modeller) kan man tydligt se hur slutna kvarter och smalare gator ger lä från vinden.

SMHIs studie av Dockan

SMHIs vindkomforttudier av Dockan, Malmö 2011 efter att bebyggelsen redan är planerad.

Bo01

Västra hamnens vindskyddade gränder i Bo01-området. Gränderna smalnar av mot havet och de större öppna ytorna i området för att skapa lä. Inte helt oväntat kommer vinden främst från väst, alltså från havet. De inre delarna av området skyddas på detta sätt, de brutna gränderna och genom den täta bebyggelsen i det utsatta läget. Planen med sina vindskyddade kvarter och kilformade gränder är utformad av arkitekten Klas Tham.

Tidigare inlägg i serien om Stadens Fördelar:

Folktäthet 2012-04-15
Täthet 2012-04-23

Sammanhängande bebyggelse och stråk 2012-05-13

Centralitet 2012-06-04

Orienterbarhet 2012-06-20

Blandad Bebyggelse 2012-06-25

Blandade Funktioner 2012-07-26

Intensitet 2012-07-30

Ekologisk Hållbarhet 2012-08-15

Ekonomisk Hållbarhet 2013-06-13

Social Hållbarhet 2013-06-14

Social Hållbarhet 2013-07-19

Användarvänlighet 2014-03-02

Social Hållbarhet 2014-03-25

Social Hållbarhet 2014-05-22
Social Hålbarhet 2014-09-08

Gå med i YIMBY Malmö
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

ufu82646
14 Oktober 04:12 av Ufu82646 Ufu82646
independent escorts
13 Oktober 09:29 av Worldescortshub Worldescortshub
Spamanvändare?
4 Oktober 23:00 av Tore Kullgren
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan