Utskrift från malmo.yimby.se
....

Suckar under Oket

 
Collage
Fastigheten Oket 22 kunde fått butiker med uteserveringar eftersom det ligger längs ett stråk.

På en av södra innerstaden mest attraktiva tomter, Oket 22, i Malmö har FOJAB Arkitekter ritat fyra flerbostadshus som lika gärna kunde ligga i en förort och tar inte hänsyn till kvarterets läge mitt i nöjeslivet på Möllevången.

PEAB som är byggherre till projektet sålde in det som ”Bostäder i Möllevångens mysigaste kvarter”. Man valde att kalla den blivande bostadsrättsföreningen Bageriet trots att inte en enda butikslokal som skulle kunna rymma ett bageri finns med i planerna. Möllevångsgruppen, en lokal förening, ställde sig starkt kritisk till byggnationen av bostadsrätter med upphöjd innergård. De överklagade bygglovet. Vid stadsbyggnadsnämndens möte den 20 januari 2011 utgick ärendet i väntan på en bullerutredning. Området som dagtid upplevs som mysigt med skola, daghem vårdcentral och utsikt till Folkets Park har en helt annan karaktär nattetid. Bygget blev färdigt för inflyttning 2014.

Flertalet nattklubbar och nöjesställen och ett därtill hörande stort antal människor går emellan dessa platser. Norra Parkgatan och Kristianstadsgatan är några av de gator i Malmö som är ökända för rån och överfall kvällstid. Verksamhetslokaler i bottenvåningarna hade kunnat öka tryggheten. Inspiration hade med fördel kunnat hämtas från kvarteren runt Möllevångstorget och början av Friisgatan.

Strax innan vi bildade YIMBY Malmö utformade vi, Jon Cederberg, arkitekt och Karin Sunde Persson, landskapsarkitekt detta förslag. Vårt förslag från 2011, tar hänsyn till de kvaliteter som fanns i området och kom även med förslag till vidareutveckling av Folkets Park och kvarteren runt omkring. Det handlar om att planera efter principen - där folk rör sig är det läge att placera verksamhetslokaler, så som man tänkt i det prisbelönta projektet Bennetts Bazar på Rosengård. Rätt sak på rätt plats:

situationsplan
Situationsplan


Med tanke på att avståndet från Malmös nya station Triangeln endast är 700 meter bör man se på hela området runt Folkets Park med nya ögon. Entrén från Friisgatan kan nu hanteras som en huvudentré. Folkets Park kan bli till Malmös avgiftsfria motsvarighet till Köpenhamns Tivoli och kvarteren runt omkring kan bli till mer attraktiva och aktiva stadsmiljöer. Området kring Folkets Park är ett lukrativt läge för krogar med uteserveringar och ett fantastiskt tillfälle att öka attraktionskraften i den redan populära parken.700 meter längs Friisgatan till stans centralaste tågstation.
Friisgatan leder raka vägen mellan Malmös centralaste station och Folkets Park. Ett sammanhang som ingen tycks ha uppmärksammat.cykeltrafik


Den konstanta strömmen av cyklister som passerar Oket dag som natt är potensiella strökunder.

Det positiva med Norra Parkgatan är att den redan är en gata med ett flöde av förbipasserande dag som natt. Det är ett ypperligt läge för en gågata med omfattande och varierat butiksutbud. Möjligheten finns att tillvarata det rika stadsliv som redan finns i intilliggande kvarter och förstärka det. Med Annehem, FOJAB och PEABs förslag hämmas det befintliga livet och ges inga nya möjligheter att utvecklas.

Istället kan man möjliggöra för en vidareutveckling av nöjeslivet.

• Att motverka feldisponeringar av stadens pusselbitar är avgörande för en fungerande stad.
• Att placera bostäder i bottenvåningarna är motsatsen till hållbar stadsutveckling.

Insyn från en trafikerad gata gör att de flesta väljer att leva med neddragna persienner. Det bevisar att de egentligen inte skulle vilja bo på på bottenvåningen. Norra Parkgatan är redan skum och otrygg som den är på grund av arkitekturen. Gator med bostäder ända ner till markplan har en tendens att bli livlösa och hotfulla. Lägenheterna drabbas även av oväsen från gatan och för förbipasserande blir gatan ointressant, otrygg och död.

Ekonomi utan falsk marknadsföring

Det är förstås ekonomiska skäl som gör att man vill bygga bostadsrätter till de som har råd. Men man gör både kunderna, staden, befintliga och framtida brukare en otjänst genom att följa Annehem, FOJAB och PEABs nuvarande förslag. Redan innan något är byggt har en konflikt blossat upp. Att de som sedan betalat dyrt för sina bostadsrätter vid den mest högljudda delen av nöjesparken kommer att störa sig på buller är uppenbart. Att hitta lugna områden att bygga äldreboenden i Malmö är enkelt. Däremot är lägen som kan få ett blomstrande stadsliv från dag ett en bristvara i hela Sverige. Att läget på Möllan beskrivs som mysigt är missvisande och att betrakta som falsk marknadsföring. Att bygga äldreboende i heta krogkvarter bäddar för problem.

FOJAB 1FOJAB 2FOJAB 3Karta över uteställen

Möllevången är stadens krogtätaste kvarter med många av etablisemang i närheten av Oket som har stängningsdags vid 03:00 eller 05:00

1. Inkonst
2. Bodoni
3. KB
4. Grand
5. Babel
6. Cuba Café
7. Debaser
8. Moriskan
9. AmiralennattlivFriisgatan klockan 04:00. Att som FOJAB och PEAB kalla området för Möllevångens mysigaste kvarter är en sanning med modifikation.

BULLER
Innan fastigheten kl. Oket 22 bebyggs måste man tänka över vad läget mellan en mängd nöjesetablissemang betyder i form av buller. Heta urbana lägen som detta är det brist på. En konflikt mellan uteställen och eventuella bostadsrättsägare är uppenbar. Istället för äldreboende bör man ta vara på det urbana guldläget och rita in verksamhetslokaler i bottenvångingarna och koncentrera sig på att sälja lägenheterna till de som kan uppskatta den idag så eftertraktade storstadspulsen.hole-in-the-wall


Restauranger behöver inte vara större än ett "hole-in-the-wall".

Kommersiella lokaler i kommersiella lägen är hållbar stadsutveckling. Lokaler i bottenvåningen längs Monbijougatan och Helsingborgsgatan får kvällssol och kan få trevliga uteserveringar utan för mycket trafikbuller. Lokalerna behöver inte vara stora, men många. Affärslokaler i ett plan framför innergårdarna skyddar dem från insyn och buller. På så vis slipper man de omstridda upphöjda innergårdarna och tar tillvara stadens dyrbara yta.Kvarteret

1. Kvällssol ger lokaler längs Helsingborggsgatan och Monbijougatan möjlighet till fina uteserveringar. Något det är ony om i Malmö. Även i denna krogtäta stadsdel.

2. Lokaler på en våning skyddar innergårdarna längs Monbijougatan från buller och insyn utan att skugga dem.

3. Den strida strömmen av förbipasserande längs Norra Parkgatan är potentiella strökunder till butiker och caféer med utsikt mot Folkets Park.Misslyckat med bostäder i bottenvåningen i centrala stråk.Misslyckat med bostäder i bottenvåningen i centrala stråk bevisas genom att persiennerna är för även utan sol.


Passage genom kvarteret

Passage genom kvarteret likt Lejonpassagen och Holmgången skulle tillföra positiva urbana kvaliteter i kvarteret.

INTENSITET OCH TÄTHET
Som minsta krav för ett bättre och tryggare gatuliv bör bottenvåningarna vara lokaler istället för bostäder. För ett ännu mer tätt och intensivt stadsliv med handel kan man även dra nytta av övervåningar, källare och insidan av kvarteren. Genom att dela upp lokalerna likt tetrisklossar i olika tredimensionella storlekar skapar man ett mer spännande och varierad gatuliv, samt skapar lokaler som uppfyller olika affärsidkares behov. Exemplen nedan illustrerar hur olika lokaler kan ha tillhörande källar- eller övervåning, med till exempel servering eller kontor.

Café Pronto vid Lilla Torg har en L-formad lokal där övervåningen är större än undervåningen När kvarter blir så stora att det bildas fler innergårdar som i kvarter Okets fall kan man även öppna upp kvarterets insida för verksamhetslokaler. De kan placeras längs en passage som ger förbipasserande en genväg genom kvarteret. Holmgången i centrala Malmö utnyttjar innergården till ett stort kvarter på detta sätt. Öppningen i fasaden till Oket 20 bjuder på en möjlig passage genom kvarteret mellan Spångatan och Monbijougatan. Där låg tidigare Landskronagatan.
Butikslokaler i mer än bottenvåningen
Butikslokaler i mer än bottenvåningen utformade som Tetrisklossar kan olika verksamhetslokaler utnyttja källare och övervåningar

VISIONER FÖR HELA OMRÅDET

Gator
• Förlängning av Monbijougatan fram till Norra Parkgatan.
• Sammanhängande markläggning för de viktiga stråken genom parken.

Folkets Park
• Fler entréer och på lättillgängliga platser.
• Sammanhängande markläggning för de viktiga stråken genom parken.
• Omplacering av aktiviteterna, som ponnyhägnet, till lugna lägen.
• Gjutjärnsgaller runt hela parken istället för plank, ger tryggeht till miljön.
• Förstärkt karaktär av den lantliga idyllen i söder med små bodar.
• Sammanhängande estetisk profil och logistik.

Oket 22
• Nybyggnationer i staden ska bidra till stadslivet.
• Verksamhetslokaler i nybyggets bottanvåning, källare och ev. 1:a vån.
• Möjliggör för uteservering mot Helsingborgsgatan som har kvällssol.
• Passage mellan Spångatan och Monbijougatan.


SAMMANFATTNING
• Butikslokaler i marknivå längs det attraktiva stråket Norra Parkgatan kommer att bidra till det levande stadslivet och ge ökad trygghet och aktivitet dag och natt.
• Tillvaratagande av det aktiva stadslivet runt kvarteret Oket genom vidareutveckling av det centrala och kommersiella läget med fler uteserveringar med kvällssol och små hål-i-väggen-lokaler.
• Äldreboende i mer skyddade lägen.
• Bostäder bör skonas från insyn och buller.
• Sammanhängande struktur för Folkets Park och det omgivande gaturummet.
Gå med i YIMBY Malmö
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg