Utskrift från malmo.yimby.se
....

Modernismens ljud

 
Skillnaden mellan den slutna kvartersstaden och den öppna modernistiska staden manifesterar sig på många olika sätt. Och ett av dessa är det vi upplever med öronen.

 

Utanför Köpenhamn, på ön Amager, har man de senaste decennierna planerat och byggt stadsdelen Ørestad. Det är en modernistisk dröm, utformad som en långsmal remsa, och omgiven av naturmark. Förbindelserna till innerstaden består av en huvudled, en motorväg, en järnväg och en metrolinje. (Här utformad som en högbana). Centralt i området ligger Köpenhamns största köpcenter, Fields, och här har de senare åren uppförts stora spektakulära bostads-, kontors och hotellkomplex, bland annat ritade av arkitektkontoret BIG. Det bor ungefär 8000 människor i stadsdelen.

 

Mitt i Köpenhamn ligger stadsdelen Nørrebro. En klassisk tät mycket levande kvartersstad med en befolkning på nära 75.000. Stadsdelens yta kan jämföras med Ørestadens.

 

Dessa två mycket olika stadsdelar jämförs i en dansk universitetsuppsats, inte på det traditionella sättet som fysiska strukturer, men utifrån de bådas ljudmässiga kvaliteter, deras sk. soundscapes. (eller ljudlandskap på svenska)

 

(Jag hinner inte alls komma in på alla aspekter i denna mycket intressanta studentuppsats, men den kan den laddas ned här: ”Lyden af Byen – en undersøgelse af byens auditive rum” Roskildes universitet 2011).

 

Begreppet soundscape ger en helt annan ingång till ämnet ljud i staden än det vi är vana vid, där ljud oftast beskrivas i termer av buller och dB. Här diskuteras stadsrummets ljud med begrepp som identitetsskapande, gemenskapsuppbyggande och stämningsskapande. Och de enskilda ljuden beskrivs som keynote sounds (bakgrundsljud – det vi inte är medvetna om) signals (förgrundsljud som vi är uppmärksamma på) och soundmarks (de unika ljuden som definierar en specifik plats, jfr landmarks)

 

Ljudens karaktär diskuteras även utifrån deras psykologiska verkan – där t.ex. en biltuta med en viss ljudstyrka kan ha en helt annan inverkan på dig om den betyder ”du är i vägen” än om den betyder ”vi vann VM-pokalen”. 

 

Nørrebro tillhör de tätaste delarna av Köpenhamns innerstad. Stadsdelens ljudmiljö är dels hektisk och bullrig på mycket trafikerade gator som Nørrebrogade, dels ganska stillsam på innergårdar och mindre trafikerade gator.

 

Ørestaden däremot har ett förhållandevis stillsamt ljudklimat. Mot en bakgrund av vind och motorvägstrafik är det mest distinkta ljudet gnisslet från metron, som på det sättet blir stadsdelens typiska soundmark.

 

 

Uppsatsens författare beskriver ljudmiljön väldigt målande:

 

Det blæser. Vinden river i de nøgne træer, fanger vandet og sætter det i bevægelse. En tom dåse lader sig flå med. Den skramler hen ad asfalten og river sig på de grove fliser. Vinden lægger sig og dåsen efterlades livløst på de kolde sten (...) Men her er stille. Ikke engang de forbipasserendes fodtrin kan høres. Stilheden brydes pludselig af den grå larve, (metron, min anm) der suser tværs gennem Københavns byer, under jorden, over jorden. Her er den meget synlig i bybilledet, også auditivt. Tværs igennem landskabet løber den herude med bygninger klatvis placeret langs. Jeg kan høre dens hjul hvine mod de glatte jernskinner, den kommer nærmere (...) Det føles på en måde rart. Over højtalerne brager en kvindestemme ud om et eller andet med noget sporarbejde i aften, bing bong, en klokke slår, metroens døre smækker og den hvinene lyd af acceleration starter. Langsomt forsvinder hvert et lydspor af dens eksistens i det fjerne.

 

 

Men helt tyst är inte Ørestad. För när man kan se långt ut på vidderna kan man även höra långt. Det tillsammans med generellt hårda släta material och färre människor och objekt på gatorna betyder att ljud som t.ex. motorvägens brus förflyttar sig långt och påverkar hela området. Det finns sålunda ingen skillnad mellan ljuden på gatorna eller i parkerna eller andra rekreativa områden.

 

I Nørrebros slutna rum däremot är ljuden korta. Man hör främst de nära händelserna och soundscapet domineras sålunda av ljud som uppträder plötsligt. Man får därmed ett mera komplext ljudrum än i Ørestad, men även ett sammanhang där man kan orientera sig med hjälp av ljuden – det finns en skillnad mellan olika platser och man upplever t.ex. en avslappnande känsla när man rör sig från en huvudgata in på en gård.

 

På Nørrebro är fasaderna slutna, men man hör folk både inne i husen genom öppna fönster och ute på gatorna. Det finns en ständig känsla av mänsklig närvaro, även när man inte ser någon annan människa.

 

Ørestadens hus däremot har stora öppna glasfasader, och man ser rakt in i både köpcenter och bostäder. Man ser därmed de andra invånarna i deras bostäder. Men man hör ingenting. Inga fönster kan öppnas och det finns få mänskliga ljud. På författarnas ljudupptagningar var det kraftigaste inslaget faktiskt ljudet av deras egna steg, vilket skapar en ensam känsla mitt i tystnaden.

 

Frågan man ställer sig efter genomläsningen av uppsatsen är vad som är mest stressande. Ett högt ljudläge som man vet man kan undkomma bakom nästa gatuhörn - eller det ständig ekande ljudet av sina egna ensamma steg?

Gå med i YIMBY Malmö
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Denna artikel är publicerad både här och på Yimby Stockholm och Yimby Göteborg.
Kommentarerna nedan är från alla dessa siter.
 0
Martin Ekdahl (13 April 2015 19:40):
Det var en intressant vinkel på staden. Vi tenderar att fokusera på det visuella men glömmer bort andra sinnesintryck - hur staden luktar, hur den låter, hur den smakar, hur den känns. En stad är mer än raka linjer och plana ytor. Det är en plats där människor skall leva, sova, äta och låta. Den moderna stadsmiljön är knappast fri från sinnesintryck men det slår mig ändå varje gång jag kommer in från betongförorterna till innerstaden hur mycket hellre jag bor här. Bland annat tack vare dess ljud.
 0
Krister (14 April 2015 08:09):
En ny pärla!
Bör skickas till SBK samt ÄUAB som sköter om planeringen av den nya Älvstaden.
+2
Jan Wiklund (14 April 2015 11:41):
Jag kan tänka mig att modernistiskt sinnade planerare tar detta som ett godkännande och ett bevis på att de har lyckats. Har man inte minskat ljudnivån, och är inte detta fullt tillräckligt? Allt annat är ju omätbart och därför ovärdigt att beakta?

Se t.ex. http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​12/​0​3/​vilken-​sorts-​problem-​en-​s_​.​.​ om den modernistiska stadsplaneringens förenklade förutsättningar.
+1
Bengt O.Karlsson (14 April 2015 15:07):
Den kanske finaste och mest intressanta text ni publicerat här.
+1
Krister (14 April 2015 20:07):
Man blir glad av att känna doften av nybakat bröd, höra klappret av klackar och värmas av solen på vägen till jobbet.
Därför är Majorna, Masthugget, Linnestaden områden som
lockar tusentals nya invånare varje år. Att vandra runt i Hjällbo ger inte samma upplevelse.
+1
Pawel Flato (15 April 2015 10:53):
Mycket intressant aspekt, tackar för den!
FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

ufu82646
14 Oktober 04:12 av Ufu82646 Ufu82646
independent escorts
13 Oktober 09:29 av Worldescortshub Worldescortshub
Spamanvändare?
4 Oktober 23:00 av Tore Kullgren
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan