Utskrift från malmo.yimby.se
....

Cities in Evolution: Kursavsnitt 1

 

Vad var det för en bok som Patrick Geddes skrev för hundra år sedan? Förordet ger många ledtrådar, utan att avslöja allt som ska komma. Visst känns flera av frågorna igen, även om omständigheterna var annorlunda för hundra år sedan. Vi läser till denna gång Geddes förord.

 

 

Preface

FROM opening chapter to concluding summary it will be plain that this book is neither a technical treatise for the town-planner or city councillor, nor a manual of civics for the sociologist or teacher, but is of frankly introductory character. Yet it is not solely an attempt at the popularisation of the reviving art of town planning, of the renewing science of civics, to the general reader. What it seeks is to express in various ways the essential harmony of all these interests and aims; and to emphasise the possibilities of readier touch and fuller co-operation among them. All this is no mere general ethical or economic appeal, but an attempt to show, with concrete arguments and local instances, that these too long separated aspects of our conduct of life and of affairs may be reunited in constructive citizenship. Despite our difficulties - industrial, social, and political - there are available around us the elements of a civic uplift, and with this, of general advance to a higher plane of industrial civilisation.

(Cities in Evolution, sid V)

Geddes är här noga med att förklara vad Cities in Evolution är - och inte är - för bok. Han understryker hur den framväxande ”stadsplanekonsten” och den nya samhällsvetenskapliga undersökningen av (det urbana) samhället, två åtskilda aspekter, bör kunna återförenas i en mer helhetlig förståelse till grund för ett konstruktivt medborgarskap.

I denna korta text dyker en rad begrepp upp, begrepp som återkommer längre fram i boken och som vi bör vara uppmärksamma på.

 

  • Evolution
  • Town planning
  • The science of civics
  • Constructive citizenship
  • Region
  • Well-being
  • The spirit of the city
  • Collective soul
  • Renewing from within


Kanske hittar ni fler!

Eutopia är det begrepp som förmodligen är mest okänt för läsaren och samtidigt helt grundläggande för Geddes syn på stadsutveckling. När Geddes förklarar vad han strävar efter, hänvisar till just begreppet “eutopia”, som något annat än utopi. (sid VI)

Eutopia, then, lies in the city around us; and it must be planned and realised, here or nowhere, by us as its citizens, each a citizen of both the actual and the ideal city seen increasingly as one.

(Cities in Evolution, sid VII)

Definitionerna varierar och Wiktionary tycks komma närmast Geddes användning av ordet: Eutopia, a place of ideal well-being, as a practical aspiration (compared with utopia as an impossible concept). I Dictionary.com hamnar vi däremot väldigt nära utopi: Eutopia, a place in which human society, natural conditions, etc., are so ideally perfect that there is complete contentment. En eutopi enligt Geddes tycks vara ”görbar”, något som kan uppnås genom planering och medborgares medverkan här och nu. Som medborgare ingår vi dock ”både i den verkliga och den ideala staden, alltmer betraktade som en och densamma”, dvs det finns ett visionärt och nästan utopisk moment närvarande, men verksamt i praktiskt handlande. Filosofen

Bernard Mandeville

använder sig av uttrycket i en kritik av välviljans möjligheter. Jag hittar däremot inte eutopia i vanliga engelska, franska och tyska lexikon.

Ytterligare begrepp dyker upp efterhand, men redan genom att reflektera över ovanstående får vi en preliminär bild av hur Geddes ser på stadsutveckling.


Mer att läsa för den som har lust:

 

Each of the various specialists remains too closely concentrated upon his single specialism, too little awake to those of the others. Each sees clearly and seizes firmly upon one petal of the six-lobed flower of life and tears it apart from the whole.

Någon som stött på det fenomenet i dagens planering? Läs mer på engelska Wikipedia.


Komplettera gärna här genom att titta tillbaka på andra texter ni ev har läst som berör Geddes. Ni som följde Jane Jacobs-cirkeln kan kika på hur hon refererar till Geddes arbeten. [Jane Jacobs: The Death and Life of Great American Cities (1961). Ref till Geddes t ex på sid 39.]

Geddes kastar sig då och då ut i då aktuella exempel och detaljerade resonemang som kan vara svåra att följa för oss som inte levde för hundra år sedan. Att läsa SUMMARY AND CONCLUSION (393-402) kan ge stöd och kanske en röd tråd för den fortsatta läsningen. Många av de företeelser, ord och begrepp som berörs går förstås att söka på nätet.

Värt att kolla upp:
Sir Patrick Geddes Commemorative Lecture

Här finns ett antal föreläsningar att ta del av, förmodligen i Geddes anda, jag har inte hunnit kolla. Jan Gehl är med, vilket är intressant, och pratar mest om sitt (2012), vilket kan vara intressant för dem som inte hört honom prata tidigare.

Välkomna till diskussionen här på YIMBY!
Glöm inte att göra en intresseanmälan - den är inte bindande men underlättar planeringen.

Gå med i YIMBY Malmö
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+2
Erik Westberg (23 Februari 2015 10:04):
Nu blev jag tvungen att göra det vi alltid tjatar på gymnasieeleverna ska göra, kolla källorna. Någon referens till Geddes på sidan 39 av Jacobs bok kunde jag inte finna (inte på sidorna 38 och 40 heller). Däremot omnämns en viss Robert Geddes på sidan 396.

Sir Patrick Geddes omnämns enligt registret på sidorna 17 och 19, alltså alldeles i början av boken. Att en författare refererar till en annan författare betyder emellertid inte nödvändigtvis att hen refererar med gillande. Här i början av boken begår nämligen Jacobs sitt lustmord på Ebenezer Howard och dennes idéer om trädgårdsstaden, Geddes omnämns då som en av Howards lärjungar utan att hon går in närmare på hans författande, hon koncentrerar sin eldgivning på Howard.

Nu har jag inte hunnit kontrollera vad Geddes själv skulle ha sagt men jag vet i alla fall att Jane J hade gjort det, och hon gillade inte vad hon läste.
 0
Tomas Wikström (14 Mars 2015 16:38):
Tack Erik för ditt tillrättaläggande.
Jag har förvirrat läsarna genom att hänvisa till en sida i den svenska översättningen men angett det engelska originalet som källa. Det underlättar inte precis, och jag inser att jag behöver skaffa mig den engelska utgåvan, inte minst för att den svenska saknar index.

Det är riktigt att Jacobs referens till Geddes buntar ihop honom med en grupp skribenter som hon är ytterligt kritisk till. Den första slutsats man kan dra av detta är att hon inte ser några relevanta skillnader mellan Geddes och dessa. De är alla besudlade av modernistiskt planeringstänkande. Det tål att reflektera över. Frågan är väl om hon ö h t har läst Cities in Evolution.

Det andra blir då att om det nu finns skillnader mellan dessa skribenter, innebär Geddes syn på miljö, grannskap, stadsförbättring, nybyggande, renovering och kompletteringsbyggande fortfarande ett uttryck för en destruktiv modernism. Eller är det tvärtom ett försök att utveckla staden utan att utradera den först?

Svaret finns tyvärr inte i Jacobs bok utan kräver en ingående läsning av Geddes Cities in Evolution. Kanske kommer vi att bli besvikna, men det är värt ett försök!
FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

Spamanvändare?
26 November 09:55 av Anders Gardebring
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan