Utskrift från malmo.yimby.se
....

Stadens fördelar - Social Hållbarhet (4) Kärlek/ Tillhörighet

 
The only gay in the village från Little Brittain.

Karaktären Duffyd är The Only Gay In the Village i komediserien Little Brittain. En parodi på identitetssökande i ett litet samhälle. Längtan efter kärlek och tillhörighet kan straffa sig när man vill vara för unik. Städer ses ofta som mer toleranta än byar och små kommuner. Richard Florida pratar t e x om Gay-index som tecken på mer kreativa och tillåtande städer. Malmöarkitekten Jon Cederberg fortsätter att skriva om indikatorer på social hållbarhet uppför Maslows behovspyramid.

KÄRLEK OCH TILLHÖRIGHET

Vänskap
Malmös täthet ger närhet till vänner, så vi kan binda starkare sociala band än i glesare samhällen där möjligheterna för att träffas är sämre. Även i större städer där man ser folk hela tiden men ändå har en mil år varje riktning till närmsta vän blir den sociala tryggheten mindre. En social sammanhållning underlättas av tätheten som gör att vi har det nära till varandra. Hej-faktorn i en stad skapar en vänlig atmosfär. I Paris och New York hälsar främlingar obekymrat på varandra. Urvalet av vänner gör även att man kan inte bara kan träffas oftare, man kan även välja sina vänner på ett annat sätt än att man kan i ett mindre samhälle. Man tvingas inte på samma sätt som i en by eller förort hänvisas till de få som råkar bor på samma ställe. Richard Florida skrivet t ex i sin bok Rise of the Creative Class (2002) om att städer har och mår bra av ett gay-index och ett bohem-index. Att vara tillåtande är en fördel som betalar sig.

Rastlöshet
"Forgive me, Father, for I will sin". I byar och bland stadshatare frodas floskeln att "i staden hälsar man inte en på de som bor i samma trappuppgång." Detta presenteras ofta som ett bevis på en negativ urban anonymitet. Men stadens anonymitet gör ävern stadslivet med tillåtande. Skyddad från människors skvaller samtidigt som man är mitt i var det händer. En by erbjuder få möjligheter till synd. Det som sker, sker någon annan stans. P O Enquist Allvarligt talat P1

Sexuell intimitet
Gemensamt för relationer är att de förutsätter attraktion och tillit för att fungera. Ökad modernisering och individualisering av samhället ökar tiliten. I Danmark, Sverige, Nederländerna och Finland har vi högst social tillit i EU (61-75%) medan den i det med traditionella och religösa Polen är nere i 10%.

Stockholmsäktenskap
Vi gick 1971 till att bli särbeskattade från att ha varit sambeskattade i gifta par. Många är de olyckskorpar som har klagat på att det är för vanligt med skiljsmässor, men framsidan av myntet är en större individuell frihet och möjlighet till självförverkligende. Friheten att slippa vara fast i tärande förhållanden stör ju de som har fungerande förhållande lika lite som om andra är homo- eller heterosexuella. Fortfarande är många länder i EU, likt resten av världen kvar i sambeskattning av gifta par. Vissa totalitära religionsriktningar och kulturer accepterar inte ens samboende utan giftemål. Detta var även i Sverige något så unikt för storstadslivet att det kallades Stockholmsäktenskap. "I hela landet användes begreppet Stockholmsäktenskap för vad man ansåg var ett syndigt leverne, speciellt om levernet i storstaden Stockholm där den sociala kontrollen var svag." Wikipedia

A room of one's own
Möjligheten till eget boende för kvinnor, fritt från varken en fars eller en mans förmynderi är en självklarhet för oss men fortfarande science fiction i den största delen av världen. Härav kommer ett samband mellan högre invandring och lägre civil tillit som är så känslig att många väljer att blunda för det.

För att vara ett socialt hållbart samhälle krävs ett maximalt antal individer som är moderna och självförsörjande. Lever dessa i städer med maximala förutsättningar att förstärka den sociala hållbarheten blir det även lättare för invandrare att få plats, istället för att dra nitlotten och isoleras i områden byggda för isolering.

Delaktighet i samhället
Det är i städer fri- och rättigheter först har kunnat etableras i en större utsträckning. Undersåtar blev borgare och sedan medborgare. Medborgarskapet sträckte sig sedan genom socialismen till arbetare och bönder. En kort utveckling på ett par hundra år, som fortfarande bara börjat i stora delar av världen och i vissa länder inte alls. Civilt medborgarskap, likhet inför lagen. Politiskt medborgarskap, allmän och lika rösträtt. Socialt medborgarskap, rätt till deltagande.

Tidigare inlägg i serien om Stadens Fördelar:

Folktäthet 2012-04-15

Täthet 2012-04-23

Sammanhängande bebyggelse och stråk 2012-05-13

Centralitet 2012-06-04

Orienterbarhet 2012-06-20

Blandad Bebyggelse 2012-06-25

Blandade Funktioner 2012-07-26

Intensitet 2012-07-30

Ekologisk Hållbarhet 2012-08-15

Ekonomisk Hållbarhet 2013-06-13

Social Hållbarhet 2013-06-14

Social Hållbarhet 2013-07-19

Användarvänlighet 2014-03-02

Social Hållbarhet 2014-03-25
Gå med i YIMBY Malmö
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg