Utskrift från malmo.yimby.se
....

Stadens Fördelar - Användarvänlighet

 
Stora Nygatan i Malmö med författaren som third-person shooter.
Stora Nygatan i Malmö med författaren som "third-person shooter".

Malmöarkitekten Jon Cederberg skriver om generella urbana kvaliteter. Användarvänligheten är en av dessa. Informationen man kan få från att bara ställa sig i ett gatuhörn kan i en urban miljö vara lika bra som en Google-sökning medan man i andra områden inte ges minsta ledtråd till vad som finns i närheten. Om någonting ens finns. Man kan se gaturummet som gränssnittet mellan den offentliga och det privata. På samma sätt som gränssnittet för hemsidor på internet behöver detta fungera.

Horrible website

Såsom på nätet så ock på jorden

Från att vara designade av stela progammerare utan varken förmåga eller innehåll att kommunicera blev hemsidor anpassade till användarna under 90-talet av det nya yrket webdesigners. De blev användarvänliga. Ny datorteknik fick hjälp av traditionell informationsteknik och därigenom en otrolig genomslagskraft. De tidiga sidorna var gyttriga och osammanhängande men snart hittade de en form som lätt gav besökare en överblick.

Stadsplaneringen har också länge styrts av teknokrater utan antropologisk grund i hur staden kan utformas användarvänligt. Modernismen och många arkitekter blind fläck är just detta; användarvänligheten. Hur upplevs det offentliga rummet ur "first- eller third person shooter"-perspektiv? Vi är byggda för att gå så det är konstigt att så många miljöer är designade utifrån hur de ter sig från ratten i en bil men inte om man behöver lämna bilen.

Vissa grundläggande saker behöver man tänka på vad det gäller användarvänlighet för hemsidor och spel på nätet. Även på jorden, i stadsplaneringen gäller detta. Det ska vara bekvämt och enkelt.

-Det ska vara lätt att använda. Man ska kunna komma igång snabbt.
-Det ska vara effektivt att använda
-Det ska vara lätt att komma ihåg efter frånvaro.
-Det ska vara få fel och svårt att göra fel.
-Det ska vara subjektivt tilltalande.

bild från the division

Tom Clancy's The Division spelar man som third-person shooter i ett härjat New York.

Den 11 februari föreläste Chad Chatterton för åhörarna i Sveriges Arkitekter Skånes ABAR i Johan P's källare, Gamla Väster, Malmö. Han leder utvecklingen av spelmiljöerna i Malmöbaserade Ubisoft Massive's kommande storspel Tom Clancy's The Division. Spelet är ett av 2014 års mest uppmärksammade och utspelar sig i ett detaljerat postapokalyptiskt New York, som spelaren fritt kan utforska. Han pratade om "real-time demands on architecture within game development" och belyste med många fina exempel från sin egen verksamhet och erfarenhet.Användare väljer en väg

Bild från test av en prototyp där spelutvecklare kan se spelares rörelsemönster.

Entréer, ljus och färger
Spelutvecklarna mäter spelares beteende t ex hur de väljer att gå och kan på så sätt analysera användarvänligheten i miljön de skapar. Chatterton visade ett exempel från en prototyp till det färdiga spelet han presenterade. Där väljer bara ett fåtal att gå åt ena hållet i en korsning tidigt i spelet. Detta gjorde att en stor del av den värld de byggt upp förblev oupptäckt. Genom en annan arkitektonisk utformning på markplan kunde de förändra beteendet hos spelarna så fler upptäckte hela spelet. Varje avvikelse från att gå rakt fram styrs bäst genom stora entréer, ljus och starka färger.Användare väljer två vägarAnalys och anpassning av mänskligt beteende förbättrar gränssnittet i den offentliga miljön.

"real-time demands on architecture"
Hur kan vi använda oss av detta utanför datorn? Är vi särskilt annorlunda "in real life"? Väljer vi att gå genom ett bostadsområde eller en parkeringsplats om alternativet är en upplyst gata med många färgglada butiker? Kan arkitekter tillåtas vara sämre på "adaptability" än spelutvecklare? Jag tycker att man kan avkräva stadsplaneringen och arkitekturens samma analys och användaranpassning. Våga använda det som visar sig funka och våga släppa fixa idéer som gång efter annan visar sig oattraktiva. Det kan vara loftgångshus, gångtunnlar eller bara fel sak på fel plats. För guds skull, experimentera! Men i definitionen av experiment ingår även en analys och utvärdering. Vad modernismens corbusianer gör är att de upprepar dogmer och kallar dem experiment. Det är helt enkelt fel.

Chatterton exemplifierar överdrivet regisserande arkitektur med sk arquitecture parlant (talande arkitektur) som från 1700-talet och framåt syftar till att informera besökare hur de ska bete sig.

FBI HeadquartersFramför FBI's högkvarter (aka J. Edgar Hoover Building) i Washington D.C. är man inte så kaxig längre.

Det där med färger och ljussättning är däremot ett experiment som bevisligen fungerar väl efter önskat resultat. Något som man praktiserar i det befintliga New York, precis som i London, Paris och många välfungerande städer. Här uppmuntras småföretagare annonsera sina verksamheter med tydlig färgsättning av sina lokaler, så de utmärker sig mot resten av gatan och bidrar till en stimulerande och användarvänlig miljö.London

Skyltfönster med färgade lister i London.

färgkodade verksamheter

Skyltfönster med färgade lister i Paris.

Tidigare inlägg i serien om Stadens Fördelar:

Folktäthet
2012-04-15
Täthet
2012-04-23
Sammanhängande bebyggelse och stråk
2012-05-13
Centralitet
2012-06-04
Orienterbarhet
2012-06-20
Blandad Bebyggelse
2012-06-25
Blandade Funktioner
2012-07-26
Intensitet
2012-07-30
Ekologisk Hållbarhe
t 2012-08-15
Ekonomisk Hållbarhet 2013-06-13
Social Hållbarhet 2013-06-14
Social Hållbarhet 2013-07-19

Gå med i YIMBY Malmö
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
Daniel Holm (3 Mars 2014 08:11):
Bra ämne att ta upp. Jag jobbar med webbdesign och användbarhet och har många gånger undrat varför användarperspektivet så uppenbart saknas i många projekt. Inte bara i stadsbyggnad utan även inom mindre byggnadsprojekt, som ett bostadsrättshus t.ex. Marknaden där är väl så het att man kan sälja lite vad som helst, tyvärr.

Om jag fick bestämma skulle det finnas minst en användbarhetsexpert på varje stadsplane- och arkitektkontor.
 0
Jon Cederberg (3 Mars 2014 14:27):
Ja, det kan ju bero på att arkitekter jobbar åt beställare som inte nödvändigtvis är de som använder gaturummet. När jag sa att Södra förstadsgatan är som mest död på (Greger Dahlströms) Triangelns sida till en kollega på FOJAB svarade han att ett köpcentrum är till för att skapa gatuliv. Han såg bevisligen inte malmöborna som beställare utan bara Vasakronans kommersiella intressen.
FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

Spamanvändare?
26 November 09:55 av Anders Gardebring
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan