Utskrift från malmo.yimby.se
....

Malmö i Vetenskapens Värld

 
Ed Glaeser ser att det är städers attraktionskraft som drar tills sig fattiga. Det är därför inte städernas fel att de är fattiga. Hade de varit fattiga utanför städerna, i förorter eller på landsbygden, hade deras förutsättningar varit än värre. Det handlar om sociala urbansystemtjänster. Det som är bra med städer är bra för de rikaste, medelklassen och de fattigaste.

gatuliv

Länk till inslaget


Gå med i YIMBY Malmö
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johan (21 November 2013 16:08):
Det finns två huvudaspekter på Malmös attraktionskraft. Dels för att de inflyttade ofta har kontakter där och kan beredas husrum eller bostad (inte sällan i andra hand). Dels för nya faktorer (efter ca år 2000) som attraktivare stadsliv, Öresundsbron, högskolan med mera. En tredje aspekt, som naturligtvis existerar även den: att folk flyttar till Malmö för att de fått jobb. Frågan är dock, eftersom Malmö är en stad med hög arbetslöshet, hur stor del av inflyttningen som är direkt jobbrelaterad? Huruvida man kan påstå att staden därmed är (eller alltmer blir) överbefolkad är en fråga öppen för tolkning.

Stockholms befolkningstillväxt verkar mer jobbrelaterad. Bostäder finns sällan, folk har i regel råd (i dagsläget) att slippa hyra ut rum, och andrahandslägenheter tenderar att vara mycket dyra. Men det finns en större tillgång på jobb än i flertalet andra städer i Sverige. Arbetslösheten är inte lika hög som i exempelvis Malmö.

Det hade därför varit intressant om de i TV-programmet hade jämfört Malmö med några andra städer. Dels städer i liknande situation (dvs stor befolkningsökning, men där jobbtillgången inte är tillräcklig), dels städer med mer tillgång på jobb och vars befolkningsökning utan tvekan kan sägas vara starkt korrelerad till tillgången på jobb.

Jag skulle nämligen hellre vara fattig i en stad med god tillgång på jobb, än i en stad med hög arbetslöshet.
 0
David Emmerdal (4 December 2013 05:25):
Johan: Det förekommer fortfarande en inte så liten pendling till Köpenhamn. Så låt dig inte politiska gränser göra dig blind för verkligheten ;) Men visst, den pendlingen förutan hade situationen varit riktigt illa.
FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...