Utskrift från malmo.yimby.se
....

Avstickare till Lund: Stationsområdet

 
I dagens Sydsvenskan skrivs om fem olika alternativ som tagits fram för för stationsområdet kring Lund C. Bakgrunden är att:

"Lund C är en av Sveriges största stationer, och man räknar med fördubblat antal resande till 2020. Dessutom ska spårvägen till Brunnshög utgå från Lund C och spåren måste planeras in i området. Man vill också öka stadskärnans attraktivitet."

Jag är dock bekymrad över den betydelse som verkar tillmätas godsmagasinet och kanske även Tullhuset. Här ställs frågan på sin spets: kan rena nyttobyggnader tillåtas bli onyttiga? Får historien stå i vägen för framtiden? Är den charm som de bidrar med omöjlig att ersätta?

Jag tycker inte det i detta fall. Sakta har vi lärt oss av våra misstag och så som vi tidigare rev urskiljningslöst och utan eftertanke för att jämna marken åt ett djupt ideologiskt, generaliserande och storskaligt stadsbyggande vet vi idag en hel del om förutsättningarna den levande staden. Jag vill påstå att man hade klart för sig hur staden fungerar och vad dess syfte är när dessa gamla byggnader uppfördes, och jag tror att de som uppförde dem skulle se det som mycket märkligt att vi idag vägrar se till dagens förutsättningar och behov.Godsmagasinet vid centralstationen i Lund.  Foto: Jonas Andréasson, 2011. Källa Wikipedia.


Godsmagasinet vid centralstationen i Lund. Foto: Jonas Andréasson, 2011. Källa: Wikipedia.

Lund har redan misslyckats med att utnyttja det unika stationsnära läget på västra sidan. Det vore tragiskt om inte den möjlighet till tät och levande stadsbebyggelse som finns på östra sidan utnyttjades till fullo. Det går inte att kombinera med ytkrävande lagerbyggnader i ett plan.

Alternativ 1 verkar ge möjlighet till en samlad och effektiv reseupplevelse med bussarna längs spåren. Det ger också de bästa förutsättningarna för nybyggnation i stationsnära läge vilket bidrar till att göra projektet hållbart och stationsområdet till något som man inte bara skyndar sig igenom. Tillsammans med en kontinuerlig rad med byggnader längs spåren ges en generös, sammanhängande och skyddad stadsmiljö för fotgängare på stadssidan. Det innebär också den mest logiska och ordnade stadsrummet som utgår från de omkringliggande kvartersstrukturerna. Jag tror att rumslig enkelhet och tydlighet är viktig för brukarna i ett kollektivtrafiknav.

Dock tror jag att det kan vara en poäng att låta spårvägen dras diagonalt över Clemenstorget. Stor kurvradie är viktigt för såväl tidtabeller som komfort och bullernivåer. Ska spårvagnen dras längs norra sidan som i förslaget tillsammans med bussarna bör man nog inte låta bilar köra där.
Gå med i YIMBY Malmö
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Jörgen Sundström (5 November 2012 21:26):
Jag lutar nog mest åt alternativ 2 där spårvagnen dras diagonalt över Clemenstorget. Och att det mesta av Tullhuset och Godsmagsinet får stå kvar. Ett resecentrum enligt alternativ 1 blir troligen för smalt enligt tjänstemännen. Då vinner man inte så mycket på att bygga det på Godsmagsinets plats.

Det vore intressant att få se lite renderingar på alternativen.
 0
Kami Petersen (7 November 2012 01:08):
Jag tycker att Atkins/Niras/Yellons förslag från idétävlingen för ett tag sen är det som mest liknar alternativ 1. Bilder här: http:​/​/​www.​yellon.​se/​MediaBinaryLoader.​axd?​MediaArchiv.​.​
 0
Kurt (9 Januari 2013 19:32):
Vet inte vad som menas mer exakt med generös, hållbar, skyddad, etc.

En enstaka svängs/kurvas kurvradie kan nog påverka resekonforten, men det verkar oklart om den kan ha något märkbart inflytande på tidtabellerna.

Man hade kunnat få in mer arbetsplatser på västra sidan. Östra sidan förefaller inte lika lätt att bebygga med kvartersstora, höga block. Lund har en viss småstadskaraktär som många slår vakt om. Det kan kanske vägas mot lite större byggnader på vissa platser och man hade chansen kring Västra stationstorget.
FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan