Utskrift från malmo.yimby.se
....

Stadens fördelar - ekologisk hållbarhet

 
cykelstråk.

Cykelstråket vid Norra Parkgatan, Möllevången

Malmöarkitekten Jon Cederberg listar stadens kvaliteter. En av dessa är att den täta blandstaden ur ekologiskt hållbarhetssynpunkt överträffar glesa bilberoende samhällsmodeller. Allt från mindre glesbygdskommuner, där varje person måste ha körkort och bil, till brukssamhällen och funktionsuppdelade miljonprogramsområden, villaområden, industriområden och köpcentrum. Hur stor skillnaden är när man ska ställa om livsmönstret, för att inte för snart driva oss in i en Mad Max-värld, tydliggjordes av resultatet från Statoils undersökning. Malmö har i år minskat bilkörningen med 17,5 procent. Bästa resultatet i hela landet. Tråkigt nog var Lund sämst. (Foto: Jon Cederberg - YIMBY)

Defininitionen av hållbar utveckling definerades av Bruntlandkommissionen 1987 med att  tillgodose dagens behov utan att äventyra morgondagens behov. Sättet vi väljer att leva på kan omöjliggöra, möjliggöra eller förbättra kommande generationers välmående. Om vi nu vill "värna om barnen" i stadsplaneringen är det inte "gröna" förorter vi ska bygga utan tät blandstad. Med det sättet att se på samhället behöver inte civilisation och kultur stå emot natur och naturfolk, som i filmerna Avatar eller Human Nature. Vi måste kunna leva gott utan att det sker på bekostnad av andras lidande.

Human Nature

Rhys Ifans och Patricia Arquette i Human Nature.

I musikteori använder man ordet kadens för en ackordföljd som leder till en harmoniskt slut. Ordet dekadens kan ses som dess motsats och betecknar en livsstil som inte leder till någonting. Traditionellt används ordet om överklass som parasiterar på familjens eller arbetarklassens surt förvärvade tillgångar utan att bidra till "kommande generationers välmående."

Det bilanpassade samhället, the american lifestyle, är så dekadent att vi inte bara omöjliggör kommande generationers välmående utan det är även de som får betala notan för vår "lifestyle". Tänk på det nästa gång du gnäller över höjda bensinpriser.

Jorden behöver inte oss, men vi behöver jorden. För att vi ska överleva krävs an stabil eneriförsörjning och en utveckling av förnyelsebar energi.

Wen Jiabao och Barak Obama

Kinas premiärminister Wen Jiabao och USAs president Bakrak Obama. Är det inte den ena stormakten som stoppar bindande klimatavtal så är det den andre.

Klimatansvaret ligger på städerna

Efter de internationella misslyckandena med Kyoto-avtalet (George W. Bush sa nej våren 2001) och Köpenhamnsavtalet (Kina sa nej vintern 2009) kommer någon liknande bindande internationell klimatöverenskommelse mellan nationer sannolikt aldrig till stånd. Ansvaret ligger nu på städerna. Majoriteten av världens befolkning lever nu i städer, så om vi kan leva hållbart istället för dekadent är det en framgång, och anledning att skaffa några barn in the first place. Det är upp till städerna att bli klimatsmarta, speciellt förorterna.

Station Triangeln

Citytunnelns station Triangeln gav Malmö en central station med stor upptagningskraft.
Pågatåget och Öresundståget, och snart Malmöringen, går här och knyter ihop regionen i ett nätverk.
(Foto: Jon Cederberg - YIMBY)

För att vara klimatsmarta krävs det av städerna att använda och utveckla kollektivtrafiken effektivt, samt att  förtäta bebyggelsen inom gångavstånd från de stationsnära lägena. Helt enkelt bygga stad, inte förorter.

Malmö. parkernas stad, är ett positivt laddad titel som staden stolt bär upp. Den syftar också just till att det positiva är en sammanhängande stad med vackra parker i, inte ett sammanhängande grönområde med segregerade bostadsområden i.

Augustenborg

Den yteffektiva biologiska takträdgården i stadsdelen Augustenborg. (Foto: Jon Cederberg - YIMBY)

Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att inte påverka naturen och människans hälsa negativt. Än bättre om sättet vi lever på förbättrar jordens resurser och förutsättningar för kommande generationer, som vore vi goda föräldrar. Tyvärr är vi långt ifrån det scenariot.

Sen mitten av nittonhundratalet har synsättet, att städer importerar mat och varor men exporterar avfall, varit dominerande. Ofta som en nidbild av rutnätsstaden och i försvar för segregerade bostadsområden. Som om dessa inte på samma sätt skulle vara konsumenter. Fast utan de positiva kvaliteter som kännetäcknar staden. En miljöbov på snabbmatsdiet i en förort är värre än samma person i en stad bara på grund av det dagliga bilberoendet.

Åkermark

Skånes åkermark är den bördigaste i Sverige och värd att bevara genom att bygga tätt i städerna. (Foto: Jon Cederberg - YIMBY)

Tätheten gör att staden till skillnad från den modernistiska anti-staden tar mindre yta i anspråk. Man minskar sitt ekologiska footprint, varje kvadratmeter hushållas med, på ett klåfingrigt sätt. Hole-in-wall-restauranger och möjlighet för olika funktioner vid olka tidpunkter. Den täta staden sparar på åkermarken och narturen i stadens närhet.

Linjekarta

Linjekarta för Malmös bussar.

Samhällen är mer ekologiskt hållbara om befolkningens vardagsliv inte kräver biltransporter och man kan åka kollektivt. Men även kollektivtrafik procuderar avgaser eller kräver el. Att man i Malmö kan cykla överallt är en lyx. Avstånden är så korta tack vare den täta staden och för en gångs skull är bristen på höjdskillnader en fördel för staden. Kan vi utnyttja dessa förutsättningar bättre och integrera cykelfiler i samtliga huvudgator genom staden kan vi kanske bli en lika bra cykelstad som Köpenhamn.

Cyklelfiler i Köpenhamn

I Köpenhamn har de flesta huvudgator cykelfiler på båda sidor. Cyklisterna kör mer lagligt eftersom de överhuvudtaget är medräknade i trafiksystemet. (Foto: Jon Cederberg - YIMBY)

Källor: Urbanforskningens dag, miljödirektör Katarina Pelin, Statoil Fuel & Retail Sverige AB

Tidigare inlägg i serien Stadens Fördelar:

Folktäthet
2012-04-15
Täthet
2012-04-23
Sammanhängande bebyggelse och stråk
2012-05-13
Centralitet
2012-06-04
Orienterbarhet
2012-06-20
Blandad Bebyggelse
2012-06-25
Blandade Funktioner
2012-07-26
Intensitet
2012-07-30

Gå med i YIMBY Malmö
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Jakob Henriksson (4 Oktober 2012 01:02):
Du skriver i första stycket: "...resultatet från Statoils undersökning. Malmö har i år minskat bilkörningen med 17,5 procent. Bästa resultatet i hela landet. Tråkigt nog var Lund sämst."
Jag anade ugglor i mossen när jag såg att antalet bilar hade ökat i Lunds kommun med 13729 st mellan 2010 och 2011. Nyfiken som jag är mailade jag kontaktpersonen på Statoil och fick svaret
"I antalet bilar ingår bilar ägda av företag. I Lunds fall verkar det som om ett eller ett par företag inom leasing eller uthyrningsbranschen flyttat sin verksamhet från Malmö till Lund."
Siffrorna blev genast lite mindre givande. :)
 0
Jon Cederberg (6 Oktober 2012 13:30):
Ja, det är sant. Jag passade bara på att förankra blogginlägget i en aktuell artikel. Temat stämmer dock; att möjligheten att slippa bilpendla genom att bo i staden gör den mer ekologisk.
FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan