Utskrift från malmo.yimby.se
....

Stadens fördelar - Intensitet

 


Malmöarkitekten Jon Cederberg går igenom stadens fördelar. I korsningen Davidshallstorg och Storgatan ser vi fem olika butiker inom tjugo meter. Detta är ett bra exempel på stadens intensitet, som skapar ett rikt utbud för detaljhandeln. Lokalernas ringa storlek är i sig ett skydd mot de likriktade franchiseföretag som dominerar köpcentrum och gallerior, och minimerar valfriheten till valet av var man har köpt samma H&M-kläder. (Foto: Jon Cederberg - YIMBY)

Malmö är en promenadstad
Stadens täta intervall av verksamhetslokaler ger ett högre urval vad det gäller all service. Inte bara handel, som bara råkar vara grunden för städer överhuvudtaget. Om man kan uträtta varje ärende i vardagen på mindre tid, blir vart och ett av dem inte ett oövervinnligt hinder. Folk som har en timmas pendelavstånd till jobbet förlorar 25% av sin fritid på transport bara till och från arbetet. Utöver detta kommer transporter för handel, fritidssysslor, nöjen och sociala förpliktelser.

I en hållbar stad finns allt inom promenadavstånd i alla stadsdelar. Verksamhetslokaler i bottenplan möljiggör för mindre verksamheter. Småföretagare av alla sorter behöver strökunder och överkomliga lokalhyror. Då är mindre lokaler i städernas huvudgator och lokalgator med en storlek mellan 20m2 och 100m2 idealiska. Även kontor passar bra i butikslokaler, som de flesta arkitektkontor har uppmärksammat för egen del, men oftast glömmer bort när de ska rita åt andra.Kontor i butikslokaler

Den 24 maj uppmärksammade gratistidningen CITY Malmö småföretag som använder butikslokaler som kontor. Märta My Dear (bilden) på Falsterbogatan, Landet på Mäster Danielsgatan och Södra Esplanaden på Kungsgatan i Lund. Sid 41-43 np.netpublicator.com/netpublication/n63171911


Intensiteten av olika och snarlika verksamheter skapar mångfald och valfrihet. Valfrihet finns inte inom standardisering. Markplanskontor incitament för att bygga verksamheslokaler. Flexibilitet I köpcentrum och gallerior där bara franchiseföretag är de enda som får plats blir valet mellan att handla på H&M i Entré eller H&M i Mobilia. Jag vet inte om det finns någon rutin att mäta verksamheters intensitet men som mätverktyg kan man tänka sig att räkna entréer per hundra meter.Serien Rocky av Martin Kellerman illustrerar stadslivet på ett befriande självironiskt sätt.

Fönstershopping

Verksamhetslokaler som angår förbipasserare skapar det som kallas stadsliv. Samtidigt ger skyltfönstrena de gående något att titta på under promenaden genom mellan hem, arbete och mellan ärenden.  Vi fungerar likadant i vår hemstad som när vi är turister i en ny stad. Ser vi att det ligger lägenheter i bottenplan längs en gata och butiker längs den andra väljer vi den senare även om vi inte ska shoppa. Det är nämligen så att både ljuset från skyltfönstrena och närvaron av vuxna i stadsrummet skapar en trygghet. Både upplevd trygghet och faktisk trygghet. Staden är i sig själv en brottsförebyggande åtgärd eftersom det offentliga rummet inte, som i miljonprogrammen, godtyckligt överlåts till en herre-på-täppan-lek för de i samhället vars enda sätt att få en plats i samhället är att claima ett gathörn. Intensiteten är på så sätt en av de viktigaste parametrarna som gör staden socialt hållbar.

Kontor i sekelskifteshus 1

Södergatan är ett exepel på en gata med kontorslokaler i sekelskiftesbyggnadera även på de övre våningarna. (Foto: Jon Cederberg - YIMBY)Kontor i sekelskifteshus 2

Teschska huset, även det på Södergatan, är också adress för flera små kontor ovan bottenvåningarnas butikslokaler. (Foto: Jon Cederberg - YIMBY)

En intensitet av butiker och entréer i gautrummet skapar också upplysta gator, i motsats till de  mörka trafikseparerade gångstigar och gångtunnlar som verkligheten i de områden som är skapade för att ge "ljus och luft". Glest intervall ger monotont urval - en koisk, en pizzeria, en till kiosk, en till pizzeria, osv. Saknas ett bra underlag av verksamhetslokaler i en stadsdel hjälps det inte att den är bebyggd med slutna kvarter och ligger nära en station. Intensiteten av butiker är ett väsentligt kriterie för stadslivet. När det byggs nytt är det därför viktigt att möjliggöra för framtida verksamheter om byggherrana vill att husen faktiskt ska stå kvar.

Tidigare inlägg i serien Stadens Fördelar:

Folktäthet
2012-04-15
Täthet
2012-04-23
Sammanhängande bebyggelse och stråk
2012-05-13
Centralitet
2012-06-04
Orienterbarhet
2012-06-20
Blandad Bebyggelse
2012-06-25
Blandade Funktioner
2012-07-26

Gå med i YIMBY Malmö
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan