Utskrift från malmo.yimby.se
....

Stadens fördelar - Centralitet

 
Malmö enligt Space SyntaxMalmöarkitekten Jon Cederberg går igenom stadens kvaliteter.

I min förra artikel skrev jag om vikten av sammanhängande bebyggelse. På bilden ovan kan man se att Malmös gatunät binder ihop staden från öst till väster och är på så sätt inte segregerad. Färgkodningen från rött till blått visar hur integrerade, eller centrala, gatorna är. Ju fler andra gator en gata kan leda till desto centralare blir läget.

Att vissa platser är centralare än andra beror inte på att de har några magiska GPS-punkter. Vad som är centralt är beroende av var i förhållande till den större sammanhängande bebyggelsen det ligger. Hur vägarna ligger i förhållande till varandra avgör var det bildas noder och knutpunkter. Utformas knutpunkerna som rondeller eller planskilda korsningar förbrukar man den urbana potentialen. Men om man bygger torg och drar nytta av läget skapar man grunden för en stad.

Vi vet att Malmö har växt söderut från medeltidsstaden innanför vad som nu är kanalerna. När man ser på hela den sammanhängande bebyggelsen märker man att Centralstationen, i relation till resten av staden, ligger i en av de minst centrala stadsdelarna; Inre Hamnen. Den nya stationen TrangelnRådmansvången har ett mycket mer central placering i staden och därigenom större upptagningsförmåga. Här finns en potensial att bygga tätare blandstad anpassat efter dessa nya förutsättningar.

Mätverktyg.
Space Syntax är ett verktyg som uvecklades av Bill Hillier tillsammans med andra forskare, i sökandet efter att förstå varför det organiskt framväxta London fungerar så överlägset mycket bättre som stad än de modernistiskt planerade områdena. Det är med detta verktyg den färgkodade bilden av gatorna är genererad. Den gatan med vilken man kan nå flest andra gator, eller den gata som länkar flest andra gator är mest integrerande och har på så sätt ett kommersiellare läge. Med fördel kan man här bygga tät blandstad som med stor sannolikhet blir levande till skillnad från de områden som har ett modernistiskt självsegregerande vägnät, med planskilda korsningar, säckgator och gångtunnlar.

De mest integrerande gatorna

De gator som bäst knyter ihop staden som den ser ut idag är Spårvägsgatan/Lönngatan ( i rött) följd av Fersens väg, Pildammsvägen, Ystadvägen, Lantmannagatan och Norra Grängesbergsgatan (i orange). (Illustration: Jon Cederberg - YIMBY)

Här är de centralaste delarna av staden som den ser ut idag, efter hur gatorna ligger i förhållande till varandra. Tittar man samtidigt på de nuvarande och kommande stationsnära lägena sammanfaller dessa kan man gissa sig till att här finns bra förutsättningar för levande stadsdelar. Området mellan Pildammsparken och Persborg kan bli den nya innerstaden om man tar vara på potentialen. Trots detta är det svårt att tro det när man kliver ut ur Triangelns station. Bebyggelsen är anpassad efter andra förutsättningar, som att detta verklilgen är utkanten av staden. Att den södra uppgången inte är kopplad till Södervärns busstation så omstigningar förenklas är en infrastrukturell blunder, som bara förtydligas med att entrén till uppgången är vänd bort från Möllevångstorget och det annars så strategiskt placerade akuten i sjukhusområdet.

Stationsnära lägen
Centrala lägen gynnas såklart av närhet till kollektivtrafik. Inom gångavstånd till stationer är det försvarbart att förtäta med blandad bebyggelse och därigenom skapa mer stad i staden.

Centralplan
(Illustration: Jon Cederberg - YIMBY)
Centralplan
Där Norra Vallgatan möter Skeppsbron ligger Centralstationen lika strategiskt nu som tidigare och ger den äldsta delen av Malmö livskraft. Med hamnverksamheten flyttad längre norrut finns stora stadsutvecklingsområden i Inre Hamnen och Frihamnen. Universitetsholmen fortsätter också att växa med Malmö Högskola, småföretagsklustret Minc och nöjesetablisemanget  Klaffbron. På andra sidan bron växer Varvsstaden fram i Kockums gamla lokaler. Till att börja med STV och nu Media Evolution vid Spetsbunkern.


(Illustration: Jon Cederberg - YIMBY)

Triangeln
Handel är som bekant kittet i en stad och en enkel förklaring till stadsfientligheten bland många politiskt korrekta. Det finns inget så förkastligt som shopping så vida det inte är i en charmig bazar. Triangeln är ett exempel på hur bazarer ser ut i Europa 2012. Enda skillnaden är att det är AstraZeneca som producerar häxbrygderna och att vårt syn på hygien gör att kryddor inte säljs i lösvikt från öppna säckar. Den gamla gallerian byggs just om och byggs ut mot den norra uppgången. Samtidigt byggs källarparkering i ett par plan, två våningsplan med butiker, ytterligare fem våningar med bostäder mot omgivande gator och en högre byggnad med bostäder i 18 våningar.

Rosengård

(Illustration: Jon Cederberg - YIMBY)

Rosengård
Där kontinentalbanan möter Amiralsgatan kommer Rosengårds station att byggas. Detta kommer attt gynna Västra Sorgenfri, Annelund, Sofielunds Industriområde med Norra Grängesbergsgatan, Emilstorp och västra Rosengård, där även Culture Casbah (markerat med ett rött fält) planeras.

Persborg
(Illustration: Jon Cederberg - YIMBY)


Persborg
Längs pendeltåget mot Ystad låg Persborgs station som stängdes när Citytunneln öppnade. Persborg kommer att öppnas när Malmös ringlinje Malmöringen tas i bruk. Med läget vid stadens mest integrerande gata Lönngatan finns en potensial att skapa en mer stadsmässighet här. Med ett gångavstånds radie kan bebyggelsen förtätas och ge Persborg, Augustenborg, Sofielunds industriområde och Västra Kattarp mer stadsliv. Idag finns mycket obebyggd mark närmast stationen.

Hyllie

(Illustration: Jon Cederberg - YIMBY)

Hyllie
Storsatsningen i Hyllie är inte så mycket en förtätning som en ny stadsdel från scratch, mellan Djupadal och Lindeborg. Området syns som en svart hål med en enda grön väg i spacesyntaxkartan. På kartan ser man att Malmö inte är rumsligt segregerat, men faktum är att den västra delen trots allt är mer välmående än den östra. Parkstråket från Slottsparken, över Pildammsparken och Stadion, till Hyllie markerar denna gräns. Med bebyggelsen här finns möjligheter att knyta samman de två delarna.

Svågertorp
(Illustration: Jon Cederberg - YIMBY)


Svågertorp
Shopping malls.

Östervärn
(Illustration: Jon Cederberg - YIMBY)


Östervärn
Här finns potential att bygga ihop den kvartersstaden runt Värhemstorget med den i Kirseberg. Stationen Östervärn som kommer att bli en del av Mölmöringen ger ett stationsnära läge som motiverar en hög exploatering och möjligheten att länka ihop det tvära slutet på staden köpcentrat Entré annars markerar. Två rödmarkerade projekt som är på gång här är Backahusen längs Lundavägen och kv.Vidar i korsningen Lundavägen och Hornsgatan. Båda bostadshus med verksamhetslokaler i bottenplan.

Andra platser med potential

SÖDERVÄRNS BUSSSTATION. Enligt spacesyntaxanalysen ovan ligger busstorget längs Malmös centralaste gata Spårvägsgatan/ Lönngatan. Detta bör man ta vara på bättre.

DALAPLAN. Här möts viktiga gator som Södra Förstadsgatan, Nobelvägen, Ystadsvägen, Trelleborgsvägen och John Erikssonsväg. Mot söder försöker man göra Mobilia med stadsmässigt, med blandade funktioner.

LIMHAMN. Linnégatan och Järnvägsgatan är levande stadsgator som kan fortsätta till andra stadsdelar. Linnégatans urbana karaktär kan fortsätta över Rudbecksgatan ända till Hyllie och Järnvägsgatan kan binda ihop nybyggena vid Kalkbrottet med den planerade stadsdelen i Limhamns hamnområde

Vi har plats för mycket mer Malmö innan vi behöver oroa oss över att ta åkermark i anspråk.

Källa: Segregation, Education and Space - a case study of Malmö, Rickard Persson, www.malmo.se

Tidigare inlägg i serien Stadens Fördelar:

Folktäthet
2012-04-15
Täthet
2012-04-23
Sammanhängande bebyggelse och stråk
2012-05-13

Gå med i YIMBY Malmö
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Gustav Svärd (6 Juni 2012 15:47):
Att kombinera Space Syntax och avstånd till spårburen kollektivtrafik ger en bra analys av centralitet och hur lätt det är att röra sig i staden. Så; bra initiativ!

Finns det platser man med vissa nya kontakter (nya eller förlängda gator) skulle kunna generera en stor förändring i Space Syntax:en?
+1
Anders Norén (7 Juni 2012 09:33):
Space syntax-analysen ovan gäller förmodligen global integration (genomsnittligt avstånd till alla länkar i nätet) men har du kartan över även den lokala integrationen (avståndet till länkar inom vanligtvis 3 steg)? Den lokala integrationen pekar ut lokala "centrum" och där den sammanfaller med den globala integrationen brukar potentialen för stadsliv vara som störst.
+2
Jon Cederberg (7 Juni 2012 11:27):
@Gustav: Nya gatukopplingar kan ju förbättra den rumsliga integrationen och avstängningar av gator, trafikseparering och gågator kan ju försämra integrationen. Som Delacroix sa; varje enskilt penseldrag förändrar hela målningen.

@Anders; Hade jag fler versionen skulle jag publicera dem. Redan med den ovan syns tillsammans med de stationsnära lägena att det vimlar av potential för mer tät, levande blandstad inom Malmö.

En faktor som är avgörande att planerare och politiker förstår att tillåten bilhastighet inte är en naturlag. Att sätta upp 30-skyltar är en av de faktorer som går lättast och som skulle förbättra förutsättningarna för stadslivet i staden. Som det är nu håller inte hastighetsbegränsningarna, som är väl höga. Lugnare trafik skulle gynna etablering av verksamheter och bebyggelse i alla dessa områden med innerstadspotential.
 0
Jörgen Sundström (24 Juni 2012 00:39):
Östervärn och Kirseberg skulle kunna knytas ihop. Kvarteren mellan dessa två områden kan förtätas rejält. Håller med om att station Östervärn ger förutsättning för detta. Varför måste Stockholmsvägen vara motorväg? Gör om den till stadsgata fram till Sege trafikplats. Ett effektivt sätt att utöka innerstaden. Mycket av Kirseberg har ju redan innerstadskaraktär.
FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg