Utskrift från malmo.yimby.se
....

Stadens fördelar - Sammanhängande bebyggelse och stråk

 


Malmöarkitekten Jon Cederberg går igenom stadens kvaliteter. Sammanhängande bebyggelse som här i Kabul gör vägar till gator där stadens utbud får plats istället för att vägen ska vara en frustrerande bilkö mellan arbets- och bostadsområden.

Integrerad eller segregerad stad?

Många säger att Malmö är en segregerad stad. Det finns klassklyftor och områden som domineras av endera rika eller fattiga, men bebyggelsen är varken segregerad eller segregerande. Det finns rumsliga samband mellan alla stadsdelar utan att de segregeras av barriärer som större skogspartier, motorleder eller annat. En sammanhängande bebyggelse är en bra grund för ett integrerat samhälle och är ett därmed mer socialt hållbart sådant.

Mätverktyg
Själva bebyggelsen är mätverktyg i sig. Men utformningen av den ger inte alltid upphov till en sammanhängande stad. Byggnader kan också vara segregerande. Jag ska försöka förtydliga med två exempel från Amerika.

Exile or Main Street - De två västernmodellerna

Blazing Saddles, 1974

En stads sammanhängande bebyggelse ger samma naturliga koppling som husen i nybyggarnas småstäder i vilda västern. De byggdes som kondenserade versioner av västerländsk civilisation. Townhouses av trä med klimatskyddade, upphöjda träarkader.  Alla fasader vänder sig till en huvudgata, Main Street, som riktar sig till de förbipasserande och försöker fånga deras uppmärksamhet. En främling rör sig på samma villkor som de boende men kan bli en tillgång i staden i form av strökund. Gatan ger ett syfte till färden mellan punkt A och B. Städerna var ofta linjära. På ena sidan - den kända världen, på den andra - the frontier, det okända och framtiden. Som Karin Boye diktade; Nog finns det mål och mening i vår färd, men det är vägen som är mödan värd. I en stad gör gatan vägen mödan värd.DeadwoodDeadwood, South Dakota 1876

Bebyggelse gör vägar till gator.
I stadens vardagsliv hinner man, tack vare gatan, göra fler ärenden på väg till ärendet som var målet för färden, just genom att man passerar buktiker, instutitioner och vänner. Någonting man inte gör i en modernistiskt funktionsseparerad enklav. Stadsbebyggelse gör vägar till gator. Jämför Malmös Regementsgatan, Södra Förstadsgatan, Östra Förstadsgatan och i Limhamn; Linnégatan och Järnvägsgatan eller Ystadsgatan genom Möllevången.Rockridge, Blazing Saddles 1974

Circle the wagons!
Bebyggelse i enklaver eller anläggningar däremot följer snarare modellen konvojerna formade för att ta skydd mot indianöverfall och helt enkelt hålla inkräktare ute. Med en grundläggande tanke av rädsla för främlingar formar man en cirkel av vagnar eller byggnader. Främlingar är inte välkomna och blir upptäckta på långt håll. Väl inne i området blir främlingen omringad och maktlös. Jesse Jackson och hans hole in the wall gang fångades in på detta sätt av bybor i en enklavstad. Modellen är den samma i förorter, radhusområden från 1900-talet och de israeliska bosättningarna på ockuperad mark i Palestina. Jämför Lindeborg och Viktoria Park.Circle the wagons!Circle the wagons!Israelisk bosättning

Israeliska bosättningar byggs systematiskt som enklaver av subventionerade lyxvillor på kullar där alla ser om någon ovälkommen närmar sig. En medvetet segregerande bebyggelse genom en kombination av konvojernas fort och herre på täppan. Enligt Eyal Weizman, en arkitekt från Tel Aviv som har studerat dessa, är detta en helt igenom fientlig arkitektur som skulle vara omöjlig att integrera i en framtida öppen demokrati.MöllevångenSpecifika exempel i Malmö på sammanhängande bebyggelse
Möllevången gränsar mot Västra Sorgenfri, Norra Sofielund, Södervärn och Rådmansvången men tack vare att bebyggelsen är så sammanhängande och integrerad vet de flesta inte var Möllevångens gränser går. Det är Amiralsgatan, Nobelvägen, Spårvägsgatan och Bergsgatan som som definierar Möllevången, inte huruvida folk har missfärgade dreadlooks eller inte.

PLATSER MED POTENTIAL


Norra Sorgenfri
Norra Sorgenfri kan bebyggas och knyta samman Värnhem med Möllevången. Exercisgatan fortsätter ju i Industrigatan och Nobelgatan går ju från infarten från Lund. Dessa skulle lätt kunna bli centrala gator med bebyggelse lik den längs Regementsgatan, Södra förstadsgatan och Östra förstadsgatan. Allmännyttan att ha stadsdelar med levande urbana stråk är viktigare brådskan hos ekologisk och socialt ohållbar bilism så en hastighetssänkning skulle inte heller skada.

Limhamn

Limhamn
Limhamn ligger i den västra delen av Malmö och kan knytas ihop bättre med resten av staden. Det positiva är att det finns en urban struktur att bygga vidare på. Huvudgatan Linnégatan är en levande stadsgata som kan integreras med resten av Malmö om bebyggelsen i dess förlängning tillåts fortsätta behålla gatuhus med butiker. Den anknytande gatan Rudbecksgatan kan även den berikas och på detta sätt få en mer stadslik karaktär hela vägen genom Rosenvång och Kroksbäck till Holma. Även den korsande Järnvägsgatan med sitt stadsliv har en möjlighet att integreras med det nybyggda Viktoria Park om den länkas med Limhamnsgårdens Allé där det idag endast är en gång- och cykelstig. Bebyggs detta stråk kan man skapa en intergrerad stadsdel hela vägen till Kalkbrottet och länka det med den nya bebyggelsen som planeras I Limhamns hamnområde.

Tidigare inlägg i serien Stadens Fördelar:

Folktäthet
2012-04-15
Täthet
2012-04-23

Gå med i YIMBY Malmö
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Jörgen Sundström (21 Maj 2012 15:36):
Visst är Malmö mer sammanhängande är exempelvis Stockholm. Men i Malmö finns också många gator som funkar som barriärer idag. Nobelvägen skulle kunna miskas från 4 till 2 filer och ge plats för cykelbana och ev. också spårvagn. Men då måste man ta strid mot dom som prioriterar biltrafikens framkomlighet. Kanske det även blir lättare att göra Seved attraktivare på köpet.
 0
Jon Cederberg (21 Maj 2012 16:03):
Vad gäller Nobelvägen, m fl, skulle det såklart gynna förutsättningen för stadsliv om hastighetsgränsen sänktes, eller överhuvudtaget hölls av bilisterna. Som det är nu skulle malmöpolisen kunna vara självfinansierade om de placerade ut fartkontroller och bötfällde (med nolltolerans) överträdelser.

Nobelvägen, Amiralsgatan, Bergsgatan och Lantmannagatan verkar Malmös bilister tro att det är fri fart på.
FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan