Utskrift från malmo.yimby.se
....

Far till staden

 


”Det var en hänsynslös rivning. Ja, det måste vara hänsynslöst om man ska hinna med i tidens högt uppskruvade byggtempo som måste inpassas i ett exakt tidsschema.” säger speakerrösten från den samtida journalfilmen 35 minuter in i dokumentären. Ett fantastisk fint porträtt av utopisten Eric Svenning.

Modernismens brutalitet var medveten och i efterhand blir det paradoxalt när vi uppmanas att ta hänsyn till dess skapelser. Områden vars bäst-före-datum gick ut strax efter de byggdes. När arkitektkopior rapar floskeln att innerstaden inte ska vara ett museum borde de titta på förorterna. Det är de som är de riktiga museerna, i betydelsen att de är byggda för att inte förändras. Traditionell kvartersstad förändras hela tiden för att det ligger i dess natur.
Gå med i YIMBY Malmö
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Jörgen Sundström (7 Maj 2012 22:32):
Staden som muséum
I Stockholm har man genomfört något åt det hållet. Cityområdet (fd Klara) består till övervägande del av 1950/60/70-tals hus. Nästan alla har någon kulturhistorisk klassning:
http:​/​/​kartor.​stockholm.​se/​bios/​dpwebmap/​cust_​sth/​kul/​.​.​
(zooma in cityområdet)
Visst är det OK att kulturminnesklassa några av dessa. Men nästan alla?

Problemet är att man i och med detta försvårar möjligheterna att förändra miljöer som skapats med bilismen i centrum.
Ersätta P-hus med bostäder:
http:​/​/​www.​svd.​se/​kultur/​kulturdebatt/​foraldrad-​klassn.​.​
Eller ta det här exemplet från Vasagatan:
http:​/​/​www.​skyscrapercity.​com/​showpost.​php?​p=​90​654542&.​.​
Den undre bilden visar hur det ser ut nu med breddade gator och planskilda korsningar, en miljö på biltrafikens villkor. Denna byggnad har fått gul klassning som betyder "Fastighet med bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistorisk värde". Den övre bilden visar samma plats ca 1965.

I Malmö finns också en hel del breddade gator, P-anläggningar och andra exempel på modernismens inte alltid helt lyckade skapelser. Håll dörrarna öppna för framtida förändringar av dessa. Låt inte kulturminnesklassningen gå till överdrift. Gör inte om Stockholms misstag i Malmö.
FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...