Utskrift från malmo.yimby.se
....

Rätt byggnader vann!

 
Självklart var YIMBY Malmö på plats i Rosengård när Malmö Stads allmännyttiga bostadsbolag MKB igår förmiddags avslöjade vinnaren i den internationella arkitekttävlingen Törnrosen Tower. Vi gläds med och gratulerar Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S, Svend Kirkegaard A/S, ÅF Infrastructure AB och Structor Malmö AB till sitt vinnande förslag Cultural Casbah.


I modellen ser man att det vinnande förslaget har ambitionen att börja sitt småskaliga bostad- och verksamhetsmyller redan mittemot MKB:s lyckade bokaler, bebygga parkeringsplatsen och ersätta den otrygga gångtunneln under Västra Kattarpsvägen med ett övergångsställ. (Foto: Jon Cederberg - YIMBY)

etapper redovisade i plan
Tornet med dess baskvarter i mörk och ljus orange på Örtagården. Zone A på den utsprungliga tomten kommer att utgöras av gatuhus. Lika så Zon B.

Förslaget uppvisar både samtida konceptuellt arkitekturtänkande och en djup förståelse för arkitekturens skyldighet att erbjuda förutsättningar för ett stadsliv. Tornet tillhandahåller således en blandning av funktioner. Bostäder, en variation av olika slags verksamhetslokaler samt gemensamma ytor och trädplanteringar. Men man nöjer sig inte med att samsa funktionerna i samma byggnad, som det traditionella minimikravet med butikslokaler i bottenplan. Dessa sprids även upp i hela höghuset.

Så gör även det offentliga rummet. Som en kontrast till bristen på en offentlig skybar i Turning Torso vill man här välkomna och locka upp förbipasserare i tornet och erbjuda både utsikt och möjlighet att uträtta diverse ärenden.Koncept
Konceptet att småskaligheten följer upp i höghuset är nästan övertydligt, men positivt.

Det är svårt att hålla associationerna borta från retoriken bakom Le Corbusiers Unité d´Habitacion och brittisk brutalism som Alison och Peter Smithsons Robin Hood Gardens. De lyfte ju också upp  butikerna i byggnaderna. Här väljer man till skillnad från nyss nämnda heroer inte demonstrativt bort gatan utan visar en varsam hantering av de fotgängarnas situation. De som går i staden blir de viktigaste. I sin form påminner förslaget mer än någonting annat om det konkurrerande teamet Neutelings Redijk Architects Museum Aan de Stroom i Antwerpen.
Elevation

Teamet, som både består av danskar och svenskar, visar också sitt engagemang för stadslivet genom att med en charmerande klåfingrighet intressera sig för möjligheterna att höja marknivåerna till omkringliggande byggnaders bottenvåningsbalkonger för att därigenom erbjuda tydligt privata uteplatser och fler entréer. Eller så ska man likt jurymedlemmen Kenji Miyazus prisbelönta bokaler i kvarteret intill kunna ansluta verksamhetslokaler till lägenheterna. Som jurymedlemmen och affärsutvecklingschefen Susanne Rickardsson var noga med att påpeka ser man i Rosengård att de otydliga gränserna mellan privat och offentlig mark skapar osäkerhet.

Balkong på bottenvåning

Befintlig bottenvåning med allmänning utanför som samtidigt är allas och ingens påverkar såklart den privata balkongen attraktionskraft. (Foto: Jon Cederberg - YIMBY)

Kenji framför sina bokaler

Arkitekten Kenji Miyazus framför sina bokaler, tillbyggda på samma slags bottenvåningsbalkonger som ovan. 8 år var en lång graviditet, skämtar han. (Foto: Jon Cederberg - YIMBY)

Av de ursprungliga 75 bidragen man fick in gick man vidare med fyra stycken. Vart och ett valde att gå ifrån den ursprungliga tomten som var Törnrosens Folket Hus från mitten av sextiotalet.

ursprunglig tomt

MKB:s fastighetschef i Rosengård, Anna Heide, visar den ursprungliga tomten på andra sidan Västra Kattarpsvägen. (Foto: Jon Cederberg - YIMBY)

MKB:s fastighetschef i Rosengård, Anna Heide, säger att eftersom det vinnande teamet valt att förlägga sin huvudbyggnad till andra sidan Västra Kattarpsvägen hamnar det istället i stadsdelen Örtagården och bör således hitta ett annat namn än arbetsnamnet Törnrosen Tower. Vad det tillslut kommer att kallas får vi se. Först och främst vill vi att det ska bli byggt. Bra val, Malmö!Ortens favoriter. En gängbildning bestående av Lundgaard &Tranberg Arkitekter, Malmös stadsarkitekt och journalister med fastighetschefen i täten. (Foto: Jon Cederberg - YIMBY)

Gå med i YIMBY Malmö
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johannes Hulter (5 April 2012 09:08):
Culture Casbah var verkligen rätt vinnare för höghuset, däremot var gatunätet i 446677 mycket mer övertygande: http:​/​/​www.​arkitekt.​se/​s690​79/​f1330​4

Om målsättningen är att skapa tydligare gränser mellan offentligt och privat så är utspridda hus en tveksam strategi. Jag ser inte riktigt hur man har tänkt lösa de halvprivata miljöerna i anslutning till de nya husen, kan någon förklara? Ska de inte ha någon egen gård alls eller ska den avgränsas med staket/mur?

Förhoppningsvis tar man höghuset från Culture Casbah och strukturen från 446677.
 0
Jon Cederberg (5 April 2012 09:35):
Det som redovisas är ett vinnande tävlingsförslag. Inte ett bygglov. De kommer att börja samråden med alla kommunala förvaltningar den tjugoförsta och under årens lopp kommer planerna såklart att modifieras med hänsyn till så många parametrar som möjligt för att skapa en socialt hållbar struktur. Det viktiga är att förslagsställarna, det kommunala bostadsbolaget och politikerna ser att vad Rosengård behöver är för verksamhetslokaler i anslutning till bostäderna. Höga hus, sammanhängande bebyggelse och tät befolkning finns redan.
 0
Jon Cederberg (5 April 2012 10:13):
Går man in på kartan ser man att byggnaderna ligger längs det stråk som leder gående, cyklister och mopedister till Möllevången, Triangeln och Malmös största arbetsplats SUS (Skånnes Universitets Sjukhus). Från den mest avlägsna delen, Herrgården, går Rosengårds Strøget längs Von Rosens Väg, Bennets Väg, i gångtunneln under kontinentalbanan(här kommer Malmöringens station Rosengård att byggas i år), Annelundsgatan, Ystadsgatan och Smedjegatan.
 0
Johannes Hulter (5 April 2012 10:35):
Kollade lite närmare nu, det verkar som townhousen ska ligga på en "bottenplatta" av publik verksamhet. Gott, då ser det genast mycket bättre ut! Det här blir bra! :)
 0
Jon Cederberg (5 April 2012 10:41):
Konceptet att ta in det offentliga rummet i en byggnad genom en spiralfromad trapp med fri utsikt påminner mycket om detta projekt av Neutelings Riedijk http:​/​/​www.​neutelings-​riedijk.​com/​index.​php?​id=​13,38,0​.​.​
 0
Rasmus (5 April 2012 14:20):
Verkligen superintressant. Men, som Stockholmare undrar man lite varför sånt här verkar vara möjligt i Malmö med i princip helt omöjligt i Stockholm?
 0
Ulf Liljankoski (6 April 2012 09:22):
Som tidigare butiksinnehavare tvivlar jag på att man kan få affärsverksamheter att blomstra när de placeras i höghus. För att överhuvudtaget vilja placera en butik några våningar upp borde åtminstone en av följande kriterier uppfyllas:
1. Låga hyror.
eller
2. Hög besökartäthet/potentiella kunder
Någon som har tips på liknande projekt? Jag skulle vilja veta vilken sorts företagare som väljer att etablera sig i sådana lokaler, hur nöjda företagarna är med sin verksamhet och placeringen samt varför de valt att placera sin verksamhet i ett höghus.
Mejl mig gärna på liljankoski@gmail.com
/ Ulf
 0
Rasmus (6 April 2012 18:59):
Nordstroms i San Francisco är byggt som en nedåtgående spiral. Man tar rulltrappan högst upp och sen vandrar man neråt längsspiralen där nutik efter butik ligger längs yttersidan av spiralen.

Fungerar väldigt bra.
 0
Jon Cederberg (6 April 2012 21:00):
Samtidigt har Ulf en poäng. Det är uppenbart lättare att hitta in i en butik som ligger på andra sidan ett skyltfönster, än att ta sig upp till en på femte våningen som man inte ser. Men mindre verksamhetslokaler kommer även att passa bra till kontorslokaler och är en förutsättning för alla slags småföretagare. Börja skriva en lista på alla yrken som kan vilja ha ett kontor/praktik/butik på 20-100m2 och säg till när du är färdig. Listan kan göras oändlig. Tills bokalerna byggdes har det nästan bara funnits bostäder i Rosengård.
 0
Ulf Liljankoski (7 April 2012 13:11):
@Rasmus
Tack så mycket. Ska kolla på den. Låter mer som ett turistmål och shoppingcenter än ett "fungerande samhälle" (grannskapsområde med närbutiker, kaféer, etc).
Jag brukar uttrycka mig lite luddigt ibland, men mitt resonemang handlar mest om huruvida det finns någon möjlighet att bygga ett höghus som innehåller alla delar ett fungerande kvarter bör innehålla. Om butiker verkligen passar in i ett höghus eller om man helt borde inrikta sig på att bygga bostäder och inte lägga så mycket energi på att placera butiker och andra lokaler uppe i höghusen. Finns det ens ett behov att ha butiker några våningar upp? Och skapas men inte bättre förutsättningar genom att se till att butikerna placeras där de har bättre tillgång till kunder. Har butikerna kunder blir de mer livskraftiga, och kan existera och serva både de boende i huset som spontanbesökare.
En butik med lågt antal kunder löper risk att istället stänga p g a ekonomiska skäl.

@Jon Cederberg
Ja precis tanken. En butik vill ofta vara lättfunnen. Jag uttryckte mig lite kort i inlägget ovan, men utvecklade det lite mer på min blogg:
"Jag gör antagandet att det [dessa lokaler] passar affärsverksamheter som inte har ett stort behov av många kunder ? t ex exklusivare butiker, butiker som jobbar med distansandel, samt hobbyverksamheter som inte har samma behov av inkomster och omsättning".
Jag har dock svårt att se att men skulle kunna skapa en mer levande miljö i sann "Jane Jacobs"-anda (vilket verkar vara en del av idén) genom att integrera butikerna uppåt i huset.
Dessa småbutiker som jag kan tänka mig ha möjlighet att öppna på sådana platser ger inte huset något mervärde (förutom om de placeras på bottenvåningarna).

Förövrigt så anser jag att Rosengård har ett stor behov av butiker, eller rättare sagt möjligheten för boende att öppna butiker mm. Att koncentrera allt på en plats och där det redan finns hjälper inte stora delar av området och jag tror inte att det "vitaliserar" området. Mer fokus borde ligga på Apelgården, Herrgården och Västra Kattarp (å andra sidan utesluter inte detta bygge att man även fokuserar på andra områden).
 0
Kami Petersen (10 April 2012 00:38):
Jag är också skeptisk till genomförbarheten avseende butikslokaler på höjden, upphackad av bostäder och annat. En viktig aspekt som gör att gatan fungerar som kommersiell plattform är att den är platt och kontinuerlig. Tät blandstad betyder inte lägg alla bostäder och lokaler i en påse och skaka om och sen trä upp slumpvis på en pinne.

Tvärt om tycker jag att flera viktiga kvaliteer saknas som tex kvartersstaden erbjuder: det offentliga tydligt avgränsat mot det privata, korsningar och hörn mm. Hissar blir ett konstgjort nödvändigt ont, en motsvarighet till bilen, fast sämre. Sen är det självklart att restauranger och servicefunktioner mycket väl kan fungera enskilt i skyskrapor, men jag tror nog inte på den vertikala gatan. Däremot älskar jag uttrycket på byggnaden, och hoppas på en stor blandning av privata och halvprivata funktioner, gärna med en offentlig tillgång till taket. En tanke som slår mig dock med inspiration från ett koncepthotell i Spanien där man får bergsbestiga byggnaden längs fasaderna: Varför inte en privat kärna och ett offentligt rekreativt rum som slingrar sig upp på utsidan, designat på ett sätt så att onödiga konflikter inte uppstår?

Men skyskrapans viktigaste roll i staden är att skapa kritisk massa på marken runt om, inte att konkurrera med den.

För övrigt tycker jag att även förslaget som det danar sig runt om höghuset kanske gör sig självt en del otjänster på liknande vis, även om det absolut var rätt förslag som vann! Får återkomma om detta.
FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan