Utskrift från malmo.yimby.se
....

Årets vinnare av YIMBY-priset 2017

[quote]För en total omgörning av en miljonprogramsförort till en tät urban blandstad. I en stadsbyggnadsdebatt där projekt ofta måste underordna sig existerande strukturer vågar Wallenstam utmana genom att omvandla en miljonprogramsförort till vad som ska bli en tät, levande blandstad. Urbana värden tillförs en plats som tidigare saknat dessa i ett spännande förtätningsprojekt."[/quote]

Priset delades ut i samband med YIMBY:s 10-årsjubileum den 14/10-2017. På plats för att ta emot priset var Malin Kernby, Affärsområdeschef för Exploatering samt kommersiella lokaler på Wallenstam.Årets prisjury 2017

Jan Jörnmark, docent
Lorentz Tovatt, riksdagsledamot (MP)
Mattias Goldman, VD Fores
Per Ankersjö, strategisk rådgivare
Cathrin Bergenstråhle, kommunalråd Nacka (M)
Sofia Buhrgard, planarkitekt (YIMBY)
Oscar Freyre, konstnär (YIMBY)
Tobias Davidsson, prissamordnare (YIMBY)


Ditt namn:   Din e-postadress: 


Fyll i namn och epost-adresser till upp till 5 personer:

Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 

Meddelande:


FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...