Utskrift från malmo.yimby.se
....

Får man yttra sig om byggplaner där man inte bor?

YIMBY skicka ofta in yttranden till kommuner i Stockholmsområdet gällande byggplaner vi tycker är viktiga för stadens utveckling. Ibland hyllar vi planen i fråga, ibland är vi mer kritiska, helt beroende på vår subjektiva bedömning av hur projektet skapar de stadskvaliteter vi eftersträvar. Vi skriver yttranden om hela Stockholm, allt från Sigtuna till Slussen.

I denna blogg kritiseras YIMBY för att medlemmar som inte har "lokal anknytning" till Henriksdal yttrar sig om byggplaner i området. Författaren anser att rätten att yttra sig bör vara begränsad till de som bor, arbetar eller verkar inom området i fråga och han anser inte att det är rätt att folk utifrån skriver till kommuner vad de tycker om planen. Redan idag har dock denna grupp en särskild ställning i förhållande till folk utan lokal anknytning då närboende räknas som sakägare och har förutom rätten att överklaga också fördelen att deras röster väger tyngre än yttranden utifrån.

YIMBY som nätverk räknas inte som sakägare till någonting, ändå fortsätter vi att skicka in yttranden för olika planer. Vi gör detta för att beslutsfattare ska förstå att det finns stora grupper som är för byggande, för att stadskvaliteter utvecklas och för levande städer. Genom att vi som nätverk skickar in gemensamma yttranden om projekt ger vi tjänstemännen en mer balanserad bild av opinionsläget.

Vi anser förövrigt att det är direkt felaktigt att påstå att folk som just nu inte råkar bo i området där byggplaner finns inte kommer påverkas av planens utfall. Hela stadens utveckling är av intresse för alla dess invånare, i synnerhet då stadens samlade tillgång av bostäder och urbana miljöer påverkar alla som lever och verkar i den. När bostadsbristen hindrar dina barn från att flytta hemifrån eller bromsar tillväxten hos Stockholms företag spelar det ingen roll om du bor i Vasastan eller Norrtälje. Även om varje enskilt projekt påverkar närboende mer än de andra påverkar summan av alla projekt oss i högsta grad. Och om man bara ser det lokala perspektivet varje gång kommer ingenting någonsin att byggas, till hela stadens förlust.

I blogginläggen kritiseras även Nackas kommunpolitiker för att påminna oss om projektet. Det jämförs med att köpa likes på facebook eller att fuska i allmänna val. Dessa liknelser är rent av absurda, då det bara handlar om en påminnelse. Ingenstans har vi fått uppmaningar om vad vi ska säga och flera medlemmar i YIMBY som själva arbetar inom kommuner avstår medvetet från att bidra till yttranden som rör deras kommuner. Att kommunpolitiker påminner oss om aktuella planer på samråd är något som vi länge har uppmanat dem till, och vi är oerhört tacksamma för det Nacka kommun gör.

Samtidigt tycker bevararna från nätverket Årstafältet att de har all rätt i världen att överklaga byggplaner i områden de själva inte bor i.

"- Jag tycker att rent faktiskt så borde alla människor ha talerätt i den här saken eftersom det är en allmän plats man ger sig på. Min åsikt är att alla är sakägare. Men rent juridiskt är det på ett annat sätt, säger Birgitta Adolfsson"

Nu är det visserligen orättvist att placera alla bevarargrupper i ett fack som förväntas tycka lika om allt. Syftet med jämförelsen är snarare att visa att det även finns folk på bevararsidan som försvarar rätten till att yttra sig om planer på platser där man inte själv bor.

Förövrigt driver samma blogg bevararsidan "Bevara Trolldalen". Och till skillnad från många andra bevararsidor så måste vi hylla dem för att de faktiskt kommer med ett alternativt förslag till bebyggelse istället för att bara säga nej. Om andra bevarargrupper använde liknande strategier skulle det troligen vara lättare att hitta gemensamma lösningar för områden de anser vara viktiga.

Mer av sådant tack!Ditt namn:   Din e-postadress: 


Fyll i namn och epost-adresser till upp till 5 personer:

Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 

Meddelande:


FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...