Utskrift från malmo.yimby.se
....

Skansen Kronan: Through the gates of hell

En fulltaggare till container ramar in upplevelsen.   Vid semestertider vallfärdar turister till höjden med den mäktiga skansen och den fina utsikten. För de många närboende i de tätbefolkade Haga, Vasastaden, Annedal, Olivedal och Masthugget erbjuder berget grön rekreation eller festlig aktivitet beroende på tid, väder och humör. Dessutom fås alltid en bonus i god motion på vägen upp. Detta är en plats som borde ha en högprioritet i underhåll – men som i så många andra parker i Göteborg så har berget lämnats åt sitt öde. Allt är mycket nedslitet, lyktstolparna har inte målats på flera decenier och en fulltaggare till container ramar in upplevelsen. Ledstängerna längs de branta gångstigarna är avrostade och sitter inte längre fast i marken, delar har ramlat av och de är direkt farliga att använda som stöd – speciellt vintertid med fläckar av ishalka på på gångvägarna som inte underhålls med skottning eller sand. Låt oss sätta detta i perspektiv. Även om själva fästningen tillhör Statens Fastighetsverk så går det inte undkomma att omlandet en göteborgsangelägenhet. Staden går in årligen med runt en halv miljard kronor i eventbolagen för besöksnäringen och fyller gärna på med tiotals miljoner i havererade evenemang. Då borde det finnas en krona eller två som kan prioriteras för att få ordning på en av de platser som förmedlar bilden av Göteborg. ...och inte då bara den bild besökarna får utan även vår självbild. Är vi en stad i upplösning eller en stad där det är lika bra att ge upp och flytta till Kungsbacka?   Through the gates of hell...   Det gamla fina smidesstaketet har lämnats att återgår till naturen.   Långsamt långsamt rostar det bort...   ...och delar börjar falla av.   Lyktstolparna kan inte ha varit underhållna de senaste decenierna. Ett öde de delar med många andra stolpar i staden och dess parker.   Trots att förfallet skapar vackra organsika mönster och spännande färger så är det kanske inte riktigt rätt plats för Göteborgs ruinturism.
  Den välkända papperskorgen i lika välkänt förfall.   Ledstängerna har gjort sitt för länge sedan.   [video]https://www.youtube.com/watch?v=agXwqeYRfYQ[/video] Ett filmklipp som demonstrerar stabiliteten i ledstängerna. De är avrostade vid infästningarna i grundstenarna.     Här var det lite trött ...   Ännu en bit som fattas.   [video]https://www.youtube.com/watch?v=dWfKuyQf5Ac[/video] Här har stoplen rostat av och marken rämnat så att allt hänger i luften. Det här är inget nytt – det har varit såhär i åratal.
  Skansberget erbjuder en vidunderlig stadsutsikt även gråa dagar. Det är bara så synd att det som följer med en hem efter ett besök på Skansberget inte bara är "Wow!" utan också ett "Vad är det för fel på Göteborg?"   Om viljan finns har Skansberget potential att erbjuda ännu mer. Det finns fantastiska isformationer men det är förenat med ren livsfara att försöka att närma sig dem i skranten. Med lite fler utvecklade gångstigar och trappor i branterna skulle ännu mer av de upplevelser Skansberget har att erbjuda kunna tillgängliggöras.
  ...och då har vi inte ens nämnt ödetomterna mot Risåsgatorna.   [infobox]Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.[/infobox]  

Ditt namn:   Din e-postadress: 


Fyll i namn och epost-adresser till upp till 5 personer:

Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 
Namn:   Epost: 

Meddelande:


FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...