Utskrift från malmo.yimby.se
....

Senast kommenterade artiklar

Artikel
Senaste
Inlägg
Alla har rätt till stad
Senaste: I går 01:28 av Martin Ekdahl.
3 inlägg.
I går 01:28 av Martin Ekdahl
3
Halva Sveriges yta kan inte vara riksintresse
Senaste: 7 April 14:00 av Valter Perselli.
19 inlägg.
7 April 14:00 av Valter Perselli
19
Vår stad
Senaste: 31 Mars 09:09 av Donald T.
36 inlägg.
31 Mars 09:09 av Donald T
36
Gående och cyklande barn koncentrerar sig bättre
Senaste: 18 Januari 16:52 av Erik Sandblom.
30 inlägg.
18 Januari 16:52 av Erik Sandblom
30
FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...