Utskrift från malmo.yimby.se
....

 > Infrastruktur

Östlig förbindelse/Österleden

Sida 6 av 6
Christian S
652 Inlägg
, Gick med: November 2012
Det jag finner underligt är hur man mot södra länken låter vägen gå i dagen och inte ansluter helt underjordiskt via tunnel. Vilket skulle göra att man kan ta den sväng österut som bergstunneln kräver tidigare och ligga bättre till för framtida anslutning till vägar mot nacka/värmdö. Man vill väl ha bort tung trafik i nackas stadsutvecklingsområde också?

Vi norra länken så tänker man däremot bygga massor av tunnel när det borde vara enklare att gå upp vid frihamnen och planera in en överdäckning av vägen eftersom det projektet är något av en carte blanche. Då når man den traffikapparat som finns där. Dessutom når man direkt spårväg citys förlängning där.

Centralbron tycker jag man bör ha som mål att stänga eller kraftig skala ned, och få privatbilismen att ta den ringled man bygger. Typ att enbart köra BRT och intercitybussar där, ta ett körfält i anspråk från riddarholmen-tegelbacken för en anständig cykelled som ansluter den man bygger slussen-gamla stan efter tunnelbanan.

Spårtrafik i österleden, av typen tvärbanan ned där, det tycker jag är svårt att sia om framtida samhällsekonomin. Nu har vi snart citybanan klar, blå förlängning bortom kungsträdgården, det är ordentligt med kapacitet, nya resmönster och områden värda att exploatera. Det gör prognoser väldigt svåra tycker jag. Känns som man bör skapa reservat, och vänta tills vi ser hur stadens behov ändras. Någon liknande tanke kan man ge förslaget att dra om saltsjöbanan under saltsjön.
Martin Singh-Blom
196 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2012
Jag förstår inte varför Tvärbanan ska gå så långt i tunneln. Spontant hade jag gärna sett att den kopplades ihop med Skansenkroken på Citybanan, och sen gick upp till Värtan efter Djurgårdsbron. Och sen vidare till Lidingö kanske.
Marcus Bokvist
615 Inlägg
Ort: Annan, Gick med: Mars 2012
Martin Singh-Blom skrev:

Jag förstår inte varför Tvärbanan ska gå så långt i tunneln. Spontant hade jag gärna sett att den kopplades ihop med Skansenkroken på Citybanan, och sen gick upp till Värtan efter Djurgårdsbron. Och sen vidare till Lidingö kanske.


Det är kanske är en fråga om bergkvalitet? (för tunnling)
Undra om man drar den bara delvis i bergtunnel om det kan kräva att man har en övergång mellan berg- och sänktunnel. En sådan sak kan nog vara en utmaning
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Christian S skrev:

Om man bygger östlig förbindelse, skulle man kunna göra vad Groeningen gjorde genom att stoppa genomgående biltrafik?Tyvärr är det ju sådant tänk som ligger bakom SCAFT och det mesta som har byggts i stan sen sextitalet. Nämligen att trafik ska gå "utanför". Vilket resulterar i döda stadskärnor och en massa externhandel, som ju måste ligga där folk kommer åt dom. Samt ständigt ökad trafik.

Här har Trivector skrivit om saken.
Sida 6 av 6

 > Infrastruktur
Östlig förbindelse/Österleden

FÖLJ OSS
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Malmö:s medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY Malmö är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Malmö skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsdelar - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar värdefull odlingsmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver ekonomisk och ekologiskt kostsam bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur.

YIMBY MALMÖ PÅ TWITTER
 Twitter
 
...